Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Cariño

Cariño - Mellora accesibilidade espazos públicos núcleo urbano Mellora accesibilidade espazos públicos núcleo urbano
Cariño - Reparación carril bici Reparación carril bici
Cariño - Reparación e pavimentación na Avda. da Paz e rúas anexas Reparación e pavimentación na Avda. da Paz e rúas anexas
Cariño - Urbanización Rúa do Cadro Urbanización Rúa do Cadro
 • Total aprobado
  2.871.412,02 €
 • Total gasto social
  199.360,54 €
 • Total investimentos
  1.455.781,32 €
 • Total gasto corrente
  1.216.270,16 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2018
Formación beirarrúas no casco urb. de Cariño
Orzamento:
127.674,55 €
Aportación provincial:
127.674,55 €
2019
Renovacion de servizos e pavimentos da rúa Centeás
Orzamento:
184.740,39 €
Aportación provincial:
164.450,82 €
2019
Urbanización Rúa do Cadro e renovación de servizos
Orzamento:
126.295,06 €
Aportación provincial:
126.295,06 €
2019
Reparac. carril bici paseo marítimo Cariño e ou.
Orzamento:
59.900,00 €
Aportación provincial:
59.900,00 €
2020
Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño
Orzamento:
106.955,09 €
Aportación provincial:
101.200,51 €
2020
Pavim.cmñs. e beirarrúas de Landoi, Sismundi e ou.
Orzamento:
88.156,45 €
Aportación provincial:
88.156,45 €
2020
Pavimentación camiños Campanario, Murela e Fontao
Orzamento:
58.774,14 €
Aportación provincial:
58.774,14 €
2020
Aglomerado e sinaliz. ruas Concep. Arenal e anexas
Orzamento:
45.790,91 €
Aportación provincial:
45.790,91 €
2020
Creación Parque en Feás e acond. zona de acceso
Orzamento:
33.358,22 €
Aportación provincial:
33.358,22 €
2021
Reparac. e paviment. na Avda. da Paz e rúas anexas
Orzamento:
91.915,73 €
Aportación provincial:
91.915,73 €
2021
Mell. pavimen. e accesib. campo fútbol mpal Cariño
Orzamento:
30.214,73 €
Aportación provincial:
30.214,73 €
2022
Mell. acces. espazos públicos núcleo urbano Cariño
Orzamento:
125.410,16 €
Aportación provincial:
125.410,16 €
2022
Beirarrúas e renovación de pav. R/ Menéndez Pidal
Orzamento:
106.557,82 €
Aportación provincial:
106.557,82 €
2022
Ren. beirarrúas e pav. con aglomerado R/ Aguillóns
Orzamento:
84.519,78 €
Aportación provincial:
84.519,78 €
2022
Mell. firmes contorna Casa da Cultura e R/ S. Xiao
Orzamento:
70.294,82 €
Aportación provincial:
70.294,82 €
2022
Adecuación Inst. eléctrica Casa da Cultura Cariño
Orzamento:
33.469,25 €
Aportación provincial:
33.469,25 €
2023
Renovación de pavimentos nas Rúas Río Miño, Río Sor e Sanchola
Orzamento:
70.947,09 €
Aportación provincial:
70.947,09 €
2023
Demolición de nave e acond. parcela R/ Dr. Soneira
Orzamento:
36.851,28 €
Aportación provincial:
36.851,28 €