Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Carballo

Carballo - Rehabilitación Biblioteca e Museo Bergantiños Rehabilitación Biblioteca e Museo Bergantiños
Carballo - Remodelación Avda. Chile-Bos Aires Remodelación Avda. Chile-Bos Aires
Carballo - Remodelación contorna Rúa Barcelona Remodelación contorna Rúa Barcelona
 • Total aprobado
  16.758.793,38 €
 • Total gasto social
  887.252,72 €
 • Total investimentos
  10.811.877,64 €
 • Total gasto corrente
  5.059.663,02 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Ref. c. futbol e ampl. vetiarios O Periscal-Sofán
Orzamento:
590.210,65 €
Aportación provincial:
546.549,64 €
2017
Reurb.zona CEIP Xesus S.L.Romero,Fase II
Orzamento:
245.182,63 €
Aportación provincial:
228.173,09 €
2017
Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada
Orzamento:
195.175,08 €
Aportación provincial:
195.175,08 €
2017
Reurbanización da Rúa Río
Orzamento:
189.543,86 €
Aportación provincial:
189.543,86 €
2017
Mellora e acondicionam. da Rúa Montevideo
Orzamento:
169.823,91 €
Aportación provincial:
169.823,91 €
2017
Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II
Orzamento:
121.470,28 €
Aportación provincial:
121.470,28 €
2017
Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I
Orzamento:
110.711,30 €
Aportación provincial:
110.711,30 €
2017
RUTAS SEN BARREIRAS ITINER. PEONÍS ESCOLARES
Orzamento:
143.579,52 €
Aportación provincial:
95.357,84 €
2018
Reurbanización r/Barcelona e r/Luis Calvo
Orzamento:
422.907,44 €
Aportación provincial:
422.907,44 €
2018
Rede saneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro
Orzamento:
288.312,98 €
Aportación provincial:
255.596,11 €
2018
Rehabilit.Museo de Bergantiños e biblioteca
Orzamento:
229.900,00 €
Aportación provincial:
221.085,86 €
2018
Mellora cmño. do Igrexario de Lema ata A Vixia
Orzamento:
241.938,00 €
Aportación provincial:
220.986,06 €
2018
Mellora cmñ.da Ponte (Bértoa) ao Moucho (Berdillo)
Orzamento:
216.334,75 €
Aportación provincial:
216.334,75 €
2018
Mellora cmños. dende Mirón (Bértoa) ata DP-1902
Orzamento:
126.759,76 €
Aportación provincial:
126.759,76 €
2018
Mellora c.rodaxe dende Bolón á Gándara (Sofán)
Orzamento:
103.881,34 €
Aportación provincial:
103.881,34 €
2018
Soterramento liñas aéreas contorna Igrexario Rus
Orzamento:
44.541,31 €
Aportación provincial:
44.541,31 €
2018
Adquisición colectores de lixo 5ª f. en Carballo
Orzamento:
18.024,16 €
Aportación provincial:
9883,05 €
2019
Reurbanización Rúa Bos Aires
Orzamento:
280.775,27 €
Aportación provincial:
274.530,72 €
2019
Reurb. rúas Vila de Laxe, Vila de Corcubión e ou.
Orzamento:
250.770,83 €
Aportación provincial:
250.770,83 €
2019
Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces)
Orzamento:
259.959,13 €
Aportación provincial:
235.330,00 €
2019
Rede saneamento A Piña - Evas, parroquia de Sofán
Orzamento:
224.058,27 €
Aportación provincial:
224.058,27 €
2019
Rede saneam. prrqs.de Lema, Oza, Razo e Rebordelos
Orzamento:
182.867,41 €
Aportación provincial:
182.867,41 €
2019
Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.
Orzamento:
182.336,84 €
Aportación provincial:
182.336,84 €
2019
Mellora rodadura vial dende Xoane a Piñeiro.Goiáns
Orzamento:
100.473,33 €
Aportación provincial:
100.473,33 €
2019
Conex.aérea luz nova instal. prrq. Carballo e ou.
Orzamento:
95.122,40 €
Aportación provincial:
95.122,40 €
2020
Const. rede abastecemento ao núcleo de Lema
Orzamento:
431.876,23 €
Aportación provincial:
431.876,23 €
2020
Mellora capa rodaxe de A Canosa a Pereiro Vello
Orzamento:
304.445,69 €
Aportación provincial:
297.632,00 €
2020
Saneam.e abast.en Berdillo: O Curro, Aseñado e ou.
Orzamento:
275.001,32 €
Aportación provincial:
275.001,32 €
2020
Reurbanización da rúa Perú en Carballo
Orzamento:
188.266,01 €
Aportación provincial:
188.266,01 €
2020
Mell. rede abastec. noroeste casco urbano Carballo
Orzamento:
171.006,65 €
Aportación provincial:
146.041,00 €
2020
Ampliación saneamento e abastecemento Vella Morta
Orzamento:
125.400,09 €
Aportación provincial:
125.400,09 €
2020
Reurbanización da rúa Tarragona en Carballo
Orzamento:
65.200,11 €
Aportación provincial:
65.200,11 €
2021
Rede abastecemento de auga ao núcleo Pedra do Sal
Orzamento:
687.472,26 €
Aportación provincial:
626.941,33 €
2021
Rede saneam.e abastec. Vilar de Uz. Prrq. de Oza
Orzamento:
230.194,51 €
Aportación provincial:
230.194,51 €
2021
Mell.rede abastec. rúas Antón Fraguas, Muiño e ou.
Orzamento:
169.192,22 €
Aportación provincial:
169.192,22 €
2021
Conexión depós. Seixo Branco coa ETAP Río Anllóns
Orzamento:
145.158,91 €
Aportación provincial:
145.158,91 €
2021
Conserv. e mell. rúas núcleo dos Vilares (Sísamo)
Orzamento:
232.168,15 €
Aportación provincial:
142.833,57 €
2022
Rede abastecemento auga potable á Baixa de Sofán
Orzamento:
700.171,12 €
Aportación provincial:
611.280,26 €
2022
Mell.capa rodaxe vial das Torres ata Cances Grande
Orzamento:
340.954,41 €
Aportación provincial:
340.954,41 €
2022
Mell. Ilum.c.de fútbol "Comp. deportivo As Eiroas"
Orzamento:
287.212,84 €
Aportación provincial:
260.064,94 €
2022
Mellora capa rodaxe de Bolón a Vilar de Francos
Orzamento:
225.140,47 €
Aportación provincial:
225.140,47 €
2022
Mellora vial As Labradas-Lugar da Ponte (Bértoa)
Orzamento:
142.639,07 €
Aportación provincial:
142.639,07 €
2023
Mellora da capa de rodadura no vial dende Arnados (Razo) a Sambade (Rebordelos)
Orzamento:
576.614,01 €
Aportación provincial:
576.614,01 €
2023
Rede de abastecemento de auga potable dende A Canosa (Rus) a Entrecruces
Orzamento:
632.306,75 €
Aportación provincial:
388.561,39 €
2023
Mellora da capa de rodadura no vial dende Pereiro Vello ata Outón
Orzamento:
391.787,88 €
Aportación provincial:
377.406,44 €
2023
Rede de abastecemento de auga potable aos núcleos do Espiño, Ramil, O Piñeiro e Goiáns de Arriba
Orzamento:
221.208,87 €
Aportación provincial:
221.208,87 €