Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Cambre

Cambre - Espazo exterior e interior Praza 1º Maio. A Barcala Espazo exterior e interior Praza 1º Maio. A Barcala
Cambre - Mellora accesos Escola Música Sementeira Mellora accesos Escola Música Sementeira
Cambre - Mellora camiño do Pombo Mellora camiño do Pombo
Cambre - Mellora contorna Escola Música Sementeira Mellora contorna Escola Música Sementeira
Cambre - Mellora parque infantil de Anceis Mellora parque infantil de Anceis
Cambre - Mellora pavimento no paseo marítimo do Temple Mellora pavimento no paseo marítimo do Temple
Cambre - Pavimentación paseo da Barcala Pavimentación paseo da Barcala
 • Total aprobado
  9.496.071,87 €
 • Total gasto social
  547.211,86 €
 • Total investimentos
  6.116.900,37 €
 • Total gasto corrente
  2.831.959,64 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Casa da Cultura de Cambre. Fase I
Orzamento:
1.799.999,98 €
Aportación provincial:
260.000,00 €
2017
Ampl. e refor. pq.Infan. Prz. M. Lugrís, O Temple
Orzamento:
133.546,42 €
Aportación provincial:
122.389,87 €
2017
Ampli. e refor. parque infantil oeste da Barcala
Orzamento:
103.653,95 €
Aportación provincial:
103.465,38 €
2017
Saneamento na parroquia de O Graxal e outros
Orzamento:
91.982,95 €
Aportación provincial:
91.982,95 €
2017
Refor. pistas polidep. cub. dos Campóns e ou.
Orzamento:
87.517,96 €
Aportación provincial:
87.517,96 €
2017
Mell. seg. vial entre O. Pedraio e A Coutelana
Orzamento:
75.053,50 €
Aportación provincial:
75.053,50 €
2017
Mell. pistas descub. parque Ramón Barba e ou.
Orzamento:
68.370,67 €
Aportación provincial:
68.370,67 €
2017
Ilum. led rúa Constitución, pq. F.Rodríguez e ou.
Orzamento:
68.174,90 €
Aportación provincial:
68.174,90 €
2017
Reorden.estacionam. Rúa Río Sil, A Barcala
Orzamento:
68.151,75 €
Aportación provincial:
68.151,75 €
2017
NOVA REDE DE SANEAMENTO NA CALLE, PRAVIO
Orzamento:
63.586,35 €
Aportación provincial:
63.586,35 €
2018
Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala
Orzamento:
240.951,43 €
Aportación provincial:
240.844,66 €
2018
Paviment. prrqs.de Cambre, Bribes e outros
Orzamento:
221.951,61 €
Aportación provincial:
221.951,61 €
2018
Reordenación ámbito urbano estrada AC-214 e ou.1ªF
Orzamento:
98.702,01 €
Aportación provincial:
98.702,01 €
2018
Renov.abast. no Peiraio, cmños. 00210, 00259 e o.
Orzamento:
90.308,41 €
Aportación provincial:
89.438,68 €
2018
Ampliación de saneamento en Nebrixe (Bribes)
Orzamento:
65.716,38 €
Aportación provincial:
65.716,38 €
2018
Remod.,mant.e conserv. Paseo Templarios.O Temple
Orzamento:
55.444,21 €
Aportación provincial:
55.444,21 €
2018
Ampliación do saneamento no Vilar (Sigrás)
Orzamento:
44.541,72 €
Aportación provincial:
44.541,72 €
2018
Mell. parque inf. e pista polid. Balastreira e ou.
Orzamento:
37.445,91 €
Aportación provincial:
37.445,91 €
2018
Acondic.lateral pista polidep.Sta.Mª de Vigo e ou.
Orzamento:
35.999,48 €
Aportación provincial:
35.999,48 €
2018
Pavim. viario 00307, Sobrecarreira, Sigrás, Cambre
Orzamento:
33.639,32 €
Aportación provincial:
33.639,32 €
2018
Ampl. saneam. Sigrás de Abaixo e Fraiz (Cecebre)
Orzamento:
32.778,85 €
Aportación provincial:
32.778,85 €
2019
Mell. espazo púb. e rexeneración no Temple. Fase 2
Orzamento:
161.790,07 €
Aportación provincial:
161.520,16 €
2019
Mellora do pavimento no paseo marítimo do Temple
Orzamento:
68.210,97 €
Aportación provincial:
68.210,97 €
2019
Pavimentación paseo da Barcala e camiño do Pombo
Orzamento:
61.510,64 €
Aportación provincial:
61.510,64 €
2019
Mellora da pavimentación no camiño de Penouviña
Orzamento:
50.557,47 €
Aportación provincial:
50.557,47 €
2019
Mellora pavimentación caminos de Mercuin e Brexo
Orzamento:
46.451,27 €
Aportación provincial:
46.451,27 €
2020
Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo
Orzamento:
657.218,29 €
Aportación provincial:
654.553,64 €
2020
Mell. espazo púb. e rexeneración no Temple. Fase 3
Orzamento:
105.413,49 €
Aportación provincial:
105.019,77 €
2020
Ampliación rede abastec. e saneam.Graduil e A Pena
Orzamento:
96.999,99 €
Aportación provincial:
96.999,99 €
2020
Renov. rede abastecem. no Corgo, Outeiro e Bandebó
Orzamento:
89.665,45 €
Aportación provincial:
89.665,45 €
2020
Mell.pav. r/Miguel González Garcés e Gamelas
Orzamento:
66.529,10 €
Aportación provincial:
66.529,10 €
2020
Mellora dos parques infantís de Andeiro e Anceis
Orzamento:
61.766,19 €
Aportación provincial:
61.766,19 €
2020
Acondicionam. cmñs. de San Lourenzo ao Pinar e ou.
Orzamento:
56.159,38 €
Aportación provincial:
56.159,38 €
2021
Reforma integral da praza Fernando Buesa. Cambre
Orzamento:
300.000,00 €
Aportación provincial:
274.943,15 €
2021
Mellora accesibilidade contorna polígono do Temple
Orzamento:
148.822,45 €
Aportación provincial:
148.822,45 €
2021
Reordenacion da rúa María Mariño. Cambre
Orzamento:
124.479,66 €
Aportación provincial:
124.479,66 €
2021
Reord.contorna parq.infantil r/Francisco Rodriguez
Orzamento:
69.802,41 €
Aportación provincial:
69.802,41 €
2021
Acces. e segur. beirarrúas rúa Cambre-Temple e ou.
Orzamento:
40.000,00 €
Aportación provincial:
40.000,00 €
2021
Remodelación da parada do bus da rúa Tapia
Orzamento:
35.717,93 €
Aportación provincial:
35.717,93 €
2021
Mellora espazo exterior do Centro Social de Pravío
Orzamento:
34.994,31 €
Aportación provincial:
34.994,31 €
2021
Mell.acces.contorna Esc. Música Sementeira.Sigrás
Orzamento:
57.310,89 €
Aportación provincial:
20.043,70 €
2022
Mant.camiños mpais. Parrqs. Bribes, Cecebre e ou.
Orzamento:
457.321,77 €
Aportación provincial:
457.321,77 €
2022
Mellora funcional da Rúa Rocón. Concello de Cambre
Orzamento:
66.058,74 €
Aportación provincial:
66.058,74 €
2022
Rehabilit. pavim. pista polideport. A Balastreira
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
30.000,00 €
2023
Ordenación e urbanización do espazo público na contorna do apeadeiro de Cecebre
Orzamento:
381.868,05 €
Aportación provincial:
381.868,05 €
2023
Mellora funcional do Paseo dos Templarios. Fase 0 (O Temple)
Orzamento:
199.187,43 €
Aportación provincial:
199.187,43 €
2023
Mell. accesibilidade en Lendoiro A Barcala. Lote 2
Orzamento:
194.378,18 €
Aportación provincial:
194.378,18 €
2023
Mellora funcional do espazo libre/zona verde no entorno da Rúa Polígono no Temple
Orzamento:
184.978,05 €
Aportación provincial:
184.978,05 €
2023
Reforma do parque infantil situado en rúa Francisco Rodríguez
Orzamento:
144.757,06 €
Aportación provincial:
144.757,06 €
2023
Mellora func. Paseo dos Templarios.Cambre. Fase 1
Orzamento:
118.404,71 €
Aportación provincial:
118.404,71 €
2023
Mellora pista deportiva municipal do Temple
Orzamento:
60.000,00 €
Aportación provincial:
60.000,00 €
2023
Ordenación espazos verdes Ponte das Insuas-Cambre
Orzamento:
34.931,78 €
Aportación provincial:
34.931,78 €
2023
Pavimentación de beirarrúas na Rúa Río Gándara da Barcala
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
12.070,80 €