Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Camariñas

Camariñas - Arranxo acceso Campo Fútbol Arranxo acceso Campo Fútbol
Camariñas - Mellora pav. Rúa Alto do Penedo de Ponte do Porto Mellora pav. Rúa Alto do Penedo de Ponte do Porto
Camariñas - Renovación iluminación terreo de xogo campo de fútbol Renovación iluminación terreo de xogo campo de fútbol
Camariñas - Reordenación e acondicionamento Praza de San Xurxo Reordenación e acondicionamento Praza de San Xurxo
Camariñas - Senda peonil en Lingunde Senda peonil en Lingunde
 • Total aprobado
  3.836.188,53 €
 • Total gasto social
  227.056,23 €
 • Total investimentos
  1.990.009,33 €
 • Total gasto corrente
  1.101.882,78 €
 • Total proveedores
  517.240,19 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Reurbanización da rúa Pinzón de Camariñas
Orzamento:
155.548,32 €
Aportación provincial:
128.684,05 €
2017
Paviment. e saneam. na rúa de Abaixo, Arou
Orzamento:
106.992,13 €
Aportación provincial:
106.992,13 €
2017
Renov.saneam. pluv. e pav. R. Tras Hortas e ou.
Orzamento:
80.677,91 €
Aportación provincial:
43.773,52 €
2018
Reurbanización R/Río do Prado de Camariñas. Fase I
Orzamento:
206.236,08 €
Aportación provincial:
183.827,17 €
2018
Mellora e acondic. R/Nova e R/do Porto de Camelle
Orzamento:
130.788,86 €
Aportación provincial:
130.788,86 €
2018
Mellora de firmes en Covadiña. Xaviña
Orzamento:
45.350,90 €
Aportación provincial:
45.350,90 €
2018
Mellora de firmes en Sixto e Pións, Xaviña
Orzamento:
44.551,93 €
Aportación provincial:
44.551,93 €
2018
Mellora alumeado público Avda. Eugenio López e ou.
Orzamento:
30.030,26 €
Aportación provincial:
24.303,25 €
2019
Reordenación e acondicionamento Praza de San Xurxo
Orzamento:
214.490,17 €
Aportación provincial:
169.514,46 €
2019
Reurbaniz. r/Río do Cura e r/Sixto(Ponte do Porto)
Orzamento:
96.728,30 €
Aportación provincial:
96.728,30 €
2019
Mellora accesos ao Paseo marítimo de Camelle
Orzamento:
68.232,43 €
Aportación provincial:
68.232,43 €
2019
Reurbanización R/ Insua, Ponte do Porto
Orzamento:
41.720,57 €
Aportación provincial:
41.720,57 €
2019
Renov. Ilumin. terreo xogo C. fútbol Irmáns Patiño
Orzamento:
39.974,90 €
Aportación provincial:
39.974,90 €
2019
Reparac. e reasfaltado da Rúa da Seara e Travesías
Orzamento:
39.465,82 €
Aportación provincial:
39.465,82 €
2019
Mellora e acondic. transversais á r/Flaire.Camelle
Orzamento:
32.764,45 €
Aportación provincial:
32.764,45 €
2020
Mellora tramo cmñ. munici. nos Mollados
Orzamento:
50.076,55 €
Aportación provincial:
50.076,55 €
2021
Mell. pav. rúa Alto do Penedo de Ponte do Porto
Orzamento:
125.245,90 €
Aportación provincial:
125.245,90 €
2021
Mellora e humanización pistas no Lugar de Mourín
Orzamento:
48.377,87 €
Aportación provincial:
42.088,75 €
2021
Repar. pavimento rúa Virxe do Monte en Camariñas
Orzamento:
40.288,61 €
Aportación provincial:
40.288,61 €
2022
Construción dunha senda peonil a Lingunde. Fase I
Orzamento:
71.662,79 €
Aportación provincial:
71.662,79 €
2022
Instal. estac. depuradora para 250 persoas Xaviña
Orzamento:
65.219,71 €
Aportación provincial:
56.255,81 €
2022
Ren. pav. pista Rociñas-Carrofeito Camelle. Fase 1
Orzamento:
48.399,84 €
Aportación provincial:
48.399,84 €
2022
Reparación de pavimento na Rúa do Bico
Orzamento:
48.399,33 €
Aportación provincial:
48.399,33 €
2022
Pavimentación e saneamento da Rúa Rozas de Arou
Orzamento:
48.386,97 €
Aportación provincial:
48.386,97 €
2022
Arranxo acceso Campo Fútbol en Camariñas e outro
Orzamento:
48.375,80 €
Aportación provincial:
48.375,80 €
2022
Arranxo pav. Campo da Feira no Outeiro-Ponte Porto
Orzamento:
48.000,00 €
Aportación provincial:
48.000,00 €
2022
Pav.camiño municipal de Portocelo-Atalaia-Castelo
Orzamento:
46.014,42 €
Aportación provincial:
46.014,42 €
2022
Arranxo R. Pías e Liñares e trans. Ponte do Porto
Orzamento:
44.250,00 €
Aportación provincial:
38.497,50 €
2023
Reparación do pavimento de pistas no Lugar de Trasteiro. Xaviña
Orzamento:
51.644,32 €
Aportación provincial:
51.644,32 €
2023
Arranxo das rúas no Lugar de Dor. ( Parroquia de Ponte do Porto )
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
30.000,00 €