Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Cabanas

Cabanas - Escola Unitaria Escola Unitaria
Cabanas - Mellora camiños municipais Mellora camiños municipais
Cabanas - Mellora capa de rodaxe ao cemiterio Mellora capa de rodaxe ao cemiterio
Cabanas - Reparación camiños en Horta, Pereiro e Río dos Carneiros Reparación camiños en Horta, Pereiro e Río dos Carneiros
 • Total aprobado
  3.195.191,03 €
 • Total gasto social
  182.528,99 €
 • Total investimentos
  2.321.381,02 €
 • Total gasto corrente
  691.281,02 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Rede sumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F
Orzamento:
112.425,66 €
Aportación provincial:
112.425,66 €
2017
Depur.e saneam. Valedoso (Sta. Cruz do Salto)
Orzamento:
104.215,56 €
Aportación provincial:
89.940,53 €
2017
Reparación edificio da escola laica 1ª fase
Orzamento:
88.061,16 €
Aportación provincial:
88.061,16 €
2017
Mell. trav. Campo do Oito, de Limpadoiros e o.
Orzamento:
46.140,41 €
Aportación provincial:
46.140,41 €
2017
Ampliac. rede de saneamento en Lavandeira
Orzamento:
44.821,29 €
Aportación provincial:
44.821,29 €
2018
Reparación edificio da escola laica 2ª fase
Orzamento:
99.828,17 €
Aportación provincial:
99.828,17 €
2018
Abastecemento ao lugar de O Peón-Laraxe
Orzamento:
102.966,34 €
Aportación provincial:
92.166,84 €
2018
Mell. instal. e mobi. Urbano no Parque do Areal
Orzamento:
88.165,08 €
Aportación provincial:
88.165,08 €
2019
Saneamento de augas residuais en Relousada
Orzamento:
123.558,30 €
Aportación provincial:
123.558,30 €
2019
Saneamento en Porcar (Sta. Cruz do Salto) e Rúa
Orzamento:
70.124,36 €
Aportación provincial:
70.124,36 €
2019
Mell. cmñs.Val de Abaixo, Carballo de Abaixo e ou.
Orzamento:
68.125,79 €
Aportación provincial:
68.125,79 €
2019
Mellora camiños en Fonfría, rúas Pinemar Os Sauces
Orzamento:
52.770,97 €
Aportación provincial:
52.770,97 €
2019
Mellora de camiños municipais: Estrada de Vilachá
Orzamento:
41.635,82 €
Aportación provincial:
41.635,82 €
2019
Reparación 3ª fase Edificio Escola Laica (A Torre)
Orzamento:
33.092,51 €
Aportación provincial:
33.092,51 €
2020
Mellora camiño do Rolo e do Muiño
Orzamento:
98.137,32 €
Aportación provincial:
98.137,32 €
2020
Reparac.cmñs. Barreiras,Travesía da Barrosa e ou.
Orzamento:
70.562,31 €
Aportación provincial:
70.562,31 €
2020
Reparación camiño municipal Lavandeira
Orzamento:
30.396,33 €
Aportación provincial:
30.396,33 €
2021
Saneam. e pluviais contorna parque do Areal e ou.
Orzamento:
244.966,05 €
Aportación provincial:
86.027,34 €
2021
Mell. pavim.cmñ. do Pereiro (N-651-A Rubada) e ou.
Orzamento:
52.279,31 €
Aportación provincial:
52.279,31 €
2021
Repara.cmños.de Horta, Pereiro e Río dos Carneiros
Orzamento:
50.432,42 €
Aportación provincial:
50.432,42 €
2021
Mellora instalacións recreativas en Pedra do Couto
Orzamento:
45.385,54 €
Aportación provincial:
45.385,54 €
2022
Sist. regul. acc.aparcadoiro Praia Magdalena e ou
Orzamento:
96.315,56 €
Aportación provincial:
96.315,56 €
2022
Mellora da capa de rodaxe de día 8 ao cemiterio
Orzamento:
86.233,57 €
Aportación provincial:
86.233,57 €
2022
Mellora capa rodaxe A Veiga e pav. Caneta a Igrexa
Orzamento:
57.248,15 €
Aportación provincial:
57.248,15 €
2022
Ampli.san.augas resid.Val de Arriba e Pena do Pico
Orzamento:
67.950,14 €
Aportación provincial:
44.412,42 €
2022
Acondicionamento do Parque do Areal
Orzamento:
43.509,92 €
Aportación provincial:
43.509,92 €
2022
Mellora da capa de rodaxe Balbís e Currás
Orzamento:
40.670,01 €
Aportación provincial:
40.670,01 €
2022
Mellora da capa de rodaxe en Carballo de Abaixo
Orzamento:
34.780,11 €
Aportación provincial:
34.780,11 €
2023
Mellora do afirmado no camiño de Fonfría
Orzamento:
88.114,97 €
Aportación provincial:
88.114,97 €
2023
Mellora de camiños municipais: San Xiá e Teloi
Orzamento:
86.078,03 €
Aportación provincial:
86.078,03 €
2023
Reparación Camiño Chamoso
Orzamento:
72.368,27 €
Aportación provincial:
72.368,27 €
2023
Mellora de viais municipais: travesía Sauces e rúa C
Orzamento:
70.360,28 €
Aportación provincial:
70.360,28 €
2023
Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no camiño da Costa
Orzamento:
47.633,37 €
Aportación provincial:
47.633,37 €
2023
Mell. capa rodaxe Chaos e acond. parc. da Madalena
Orzamento:
35.334,29 €
Aportación provincial:
35.334,29 €
2023
Mellora da drenaxe e renovación dos pavimentos no camiño das Modias
Orzamento:
52.394,21 €
Aportación provincial:
34.244,61 €