Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Cabana de Bergantiños

Cabana de Bergantiños - Reparación estrada Lugar de Gundíns Reparación estrada Lugar de Gundíns
Cabana de Bergantiños - Reparación estrada Peralta Ameixeira Reparación estrada Peralta Ameixeira
Cabana de Bergantiños - Reparación estradas Piñeiro Reparación estradas Piñeiro
 • Total aprobado
  5.420.765,49 €
 • Total gasto social
  305.218,15 €
 • Total investimentos
  3.592.900,05 €
 • Total gasto corrente
  1.514.461,05 €
 • Total proveedores
  8186,24 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón
Orzamento:
127.842,85 €
Aportación provincial:
127.842,85 €
2017
Rep.estr.Vistalegre,A Gándara,Dombate e o.
Orzamento:
112.754,36 €
Aportación provincial:
112.754,36 €
2017
Rep.estr. en Rebordelo, Esqueiro, Carballal e o.
Orzamento:
105.996,61 €
Aportación provincial:
105.996,61 €
2017
Rep. estrad. A Piolla, Cazón-Penedos e outrs.
Orzamento:
83.486,37 €
Aportación provincial:
79.548,01 €
2017
Mell.contorna igrexa e casa reitoral S. Pedro
Orzamento:
60.532,86 €
Aportación provincial:
60.532,86 €
2018
Reparac. estradas Sinde, Sinde-Ruinas Igrexa e ou.
Orzamento:
131.866,20 €
Aportación provincial:
131.866,20 €
2018
Reparac. estradas Cardezo, Castro-Baralláns, e ou.
Orzamento:
123.861,09 €
Aportación provincial:
118.562,44 €
2018
Repar.estradas Penedo-A Cruz,Penedo-Meixoada e ou.
Orzamento:
99.419,98 €
Aportación provincial:
99.419,98 €
2018
Mellora contorna local social de Nantón (2ª fase)
Orzamento:
81.286,46 €
Aportación provincial:
81.286,46 €
2018
Reparación estradas Escola infantil-Piñeiro e ou.
Orzamento:
73.299,66 €
Aportación provincial:
73.299,66 €
2018
Mellora contorna da estrada AC-429. Cesullas
Orzamento:
67.163,09 €
Aportación provincial:
67.163,09 €
2018
Repar. estradas en Meixoada, Bosque-Reguengo e ou.
Orzamento:
54.109,29 €
Aportación provincial:
54.109,29 €
2018
Repar estr. Canduas-Monelos, Esto-Anllóns e out.
Orzamento:
33.248,10 €
Aportación provincial:
24.290,31 €
2019
Mellora estradas Muíño, Muíño-O Burgo e ou.
Orzamento:
189.708,47 €
Aportación provincial:
185.530,50 €
2019
Mellora estradas Frinle, Rieiro, Rebordelo e ou.
Orzamento:
182.704,92 €
Aportación provincial:
174.754,23 €
2019
Repar. estradas Áspera-Forca do Lobo e ou.
Orzamento:
113.435,16 €
Aportación provincial:
101.504,42 €
2020
Repar. estradas lugar Grande, Fonterremula e ou.
Orzamento:
193.127,99 €
Aportación provincial:
193.127,99 €
2020
Reparac. estradas Seixoso-Ternande,Pedracuca e ou.
Orzamento:
107.382,06 €
Aportación provincial:
107.382,06 €
2020
Repar.estrad. Baneira-Penela, Paradoa-Rieiro e ou.
Orzamento:
101.875,56 €
Aportación provincial:
101.875,56 €
2020
Repar.estrad. Taboido-Piquita, Taboido-Mato e ous.
Orzamento:
95.620,53 €
Aportación provincial:
88.966,78 €
2020
Edar en O Balado. Cabana de Bergantiños
Orzamento:
79.840,48 €
Aportación provincial:
79.840,48 €
2020
Repar. estradas Paradoa, Paradoa-Xesteira.
Orzamento:
56.252,94 €
Aportación provincial:
50.573,22 €
2021
Rep.estrad. Muíño-O Burgo, As Revoltas-Buzaco e o.
Orzamento:
236.553,37 €
Aportación provincial:
230.616,02 €
2021
Repar. estradas en Carballal, Piñeiro-Igrexia e o.
Orzamento:
130.156,00 €
Aportación provincial:
129.788,29 €
2021
Reparación estradas en Monelos, Ures e Canduas
Orzamento:
119.743,44 €
Aportación provincial:
119.743,44 €
2022
Repar. estradas Bello-Buzaco, Beres, Monelos e ou.
Orzamento:
143.584,42 €
Aportación provincial:
140.539,02 €
2022
Pavimentación en Áspera
Orzamento:
128.236,59 €
Aportación provincial:
128.236,59 €
2022
Pavim.Rúas do Campo de Fútbol das Redondas
Orzamento:
111.088,73 €
Aportación provincial:
111.088,73 €
2022
Cons.e recuperación ruta fluvial "Rego dos Muiños"
Orzamento:
107.992,50 €
Aportación provincial:
107.992,50 €
2022
Reparac. estr. Briño, Rieiro, Cruz do Cabalo e ou.
Orzamento:
101.829,73 €
Aportación provincial:
101.829,73 €
2022
Rep.camiños Borneiro,As Salgueiras, O Esto ,Padrín
Orzamento:
90.819,70 €
Aportación provincial:
90.819,70 €
2023
Reparación estradas municipais: Vilaseco-Fontefría, Beres, Millán-Cardezo, Esto-Anllóns,Os Carballas
Orzamento:
115.007,62 €
Aportación provincial:
111.310,25 €
2023
Reparación de estradas municipais: estrada en Buzaco, estrada en Peralta
Orzamento:
100.708,42 €
Aportación provincial:
100.708,42 €