Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Brión

Brión - Mellora do viario de acceso a Babenzo Mellora do viario de acceso a Babenzo
Brión - Pavimentación da travesía de Bastavaliños Pavimentación da travesía de Bastavaliños
Brión - Reforma do firme nos accesos a Guitiande Reforma do firme nos accesos a Guitiande
 • Total aprobado
  5.257.837,16 €
 • Total gasto social
  321.399,86 €
 • Total investimentos
  3.152.169,12 €
 • Total gasto corrente
  1.784.268,18 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Mant. e mell. pistas munic. Sta. Minia-O Enxo
Orzamento:
115.974,86 €
Aportación provincial:
115.974,86 €
2017
Mant. e mellora pistas munic.: Aldea de Nináns
Orzamento:
61.251,14 €
Aportación provincial:
61.251,14 €
2017
Mant. e mell, pistas munic.:Aldea de Cornanda
Orzamento:
49.731,81 €
Aportación provincial:
49.731,81 €
2017
Mantemento e mellora pistas munic.: A Torre
Orzamento:
44.342,08 €
Aportación provincial:
42.054,66 €
2017
Mant. e mellora pistas munic.: Viceso-Esparís
Orzamento:
31.906,29 €
Aportación provincial:
31.906,29 €
2017
Mant. e mellora pistas munic.: Aldea de Bemil
Orzamento:
31.632,31 €
Aportación provincial:
31.632,31 €
2017
Mant. e mellora pistas Coruxido-Piñeiro e ou.
Orzamento:
30.363,20 €
Aportación provincial:
23.015,35 €
2018
Subs. cuberta pavillón municipal deportes Lamiño.
Orzamento:
101.569,78 €
Aportación provincial:
101.569,78 €
2018
Conexión rede abastecem. a Luaña dende Río Tambre.
Orzamento:
97.392,58 €
Aportación provincial:
97.392,58 €
2018
Mellora acústica pavillón munpal. deportes. Lamiño
Orzamento:
79.050,51 €
Aportación provincial:
79.050,51 €
2018
Mantemente e mellora pistas de Cantelar a Tembra
Orzamento:
45.419,21 €
Aportación provincial:
45.419,21 €
2018
Mantemento e mellora pistas en Busto de Frades
Orzamento:
35.876,48 €
Aportación provincial:
34.779,14 €
2018
Mantemento e mellora pistas de Estrar a Vilanova
Orzamento:
31.054,94 €
Aportación provincial:
31.054,94 €
2018
Mellora pistas Aldeas de Brans de Arriba e Aguiar
Orzamento:
72.003,68 €
Aportación provincial:
30.565,54 €
2018
Mantemento e mellora pistas Aldea de Estrar
Orzamento:
31.194,19 €
Aportación provincial:
28.762,09 €
2019
Mellora seguridade vial travesía de Bastavaliños
Orzamento:
306.735,47 €
Aportación provincial:
240.449,44 €
2019
Mantemento e mellora aldeas de Mato e Busto e ou.
Orzamento:
146.173,53 €
Aportación provincial:
146.173,53 €
2019
Mantemento e mellora camiños : Sabaxáns-Osebe
Orzamento:
134.226,73 €
Aportación provincial:
132.704,37 €
2020
Mell.abast. e saneam.Chave de Ponte, r.Gondar e o.
Orzamento:
146.774,90 €
Aportación provincial:
146.774,90 €
2020
Mantemento e mell. beirarrúas de Lamiño a Liñares
Orzamento:
53.562,92 €
Aportación provincial:
52.698,51 €
2021
Mellora de viarios en O Cabo e A Graña
Orzamento:
283.474,92 €
Aportación provincial:
249.206,85 €
2021
Pavimentación da Travesía de Bastavaliños
Orzamento:
142.816,54 €
Aportación provincial:
142.816,54 €
2021
Mell. redes saneam. e pluviais na aldea de Tourís
Orzamento:
36.134,35 €
Aportación provincial:
36.134,35 €
2021
Ampl. abast. e saneam. aldeas S. Salvador e O Cabo
Orzamento:
35.755,84 €
Aportación provincial:
35.755,84 €
2021
Ampl. abastecemento e saneam. na aldea de Lamiño
Orzamento:
33.992,06 €
Aportación provincial:
25.371,79 €
2022
Mellora do viario de acceso a Babenzo
Orzamento:
268.277,17 €
Aportación provincial:
268.277,17 €
2022
Reforzo de firme nos accesos a Guitiande e outros
Orzamento:
153.223,73 €
Aportación provincial:
137.833,18 €
2022
Mellora do viario de acceso a Gosende
Orzamento:
136.720,05 €
Aportación provincial:
136.720,05 €
2023
Mellora do viario da aldea de Esparís á DP-1302 e outros
Orzamento:
178.028,20 €
Aportación provincial:
178.028,20 €
2023
Mellora do viario dende Rúa Gondar ao límite municipal e outros
Orzamento:
169.480,24 €
Aportación provincial:
169.480,24 €
2023
Pavimentación do acceso a Gosende e outros
Orzamento:
283.667,63 €
Aportación provincial:
148.656,72 €
2023
Mellora do viario en A Telleira
Orzamento:
100.927,23 €
Aportación provincial:
100.927,23 €