Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Boiro

Boiro - Aceras e servizos no lugar de A Pedra da Bouza Aceras e servizos no lugar de A Pedra da Bouza
Boiro - Instalación de agua potable na parroquia de Bealo Instalación de agua potable na parroquia de Bealo
Boiro - Mejora y reparación de la pavimentación en el vial Curbera (Mavi) Mejora y reparación de la pavimentación en el vial Curbera (Mavi)
Boiro - Mellora da seguridade viaria no IES Espiñeira Mellora da seguridade viaria no IES Espiñeira
Boiro - Mellora da seguridade viaria no centro de ensino CEIP Sta. María do Castro Mellora da seguridade viaria no centro de ensino CEIP Sta. María do Castro
Boiro - Renovación de beirarrúas e servizos na Avda. de Barraña Renovación de beirarrúas e servizos na Avda. de Barraña
Boiro - Urbanización da rúa Tenencia Urbanización da rúa Tenencia
 • Total aprobado
  8.919.232,81 €
 • Total gasto social
  502.658,01 €
 • Total investimentos
  7.169.706,53 €
 • Total gasto corrente
  1.246.868,27 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Pavim. en Xian,Romarís, Chazo, Louriño, e ou.
Orzamento:
193.625,54 €
Aportación provincial:
193.625,54 €
2017
Renov. san. e abast. rúa Fco. del Rio Romero
Orzamento:
178.309,56 €
Aportación provincial:
178.309,07 €
2017
Pluviais e pav. en Aducil, As Mangas e Peralto
Orzamento:
142.437,70 €
Aportación provincial:
142.437,70 €
2017
Renov. san. e abast. Escarabotiño beira este
Orzamento:
133.156,30 €
Aportación provincial:
133.156,30 €
2017
Pav.en Agueiros, P. Goians,Comoxo e ou.
Orzamento:
109.304,41 €
Aportación provincial:
109.304,41 €
2017
Beirar. Avda. Constitución entre R.Manuel e o.
Orzamento:
95.742,92 €
Aportación provincial:
95.742,92 €
2017
Beirarruas Madalena (AC-305)
Orzamento:
84.906,60 €
Aportación provincial:
84.906,60 €
2017
Beirar. Avda. Constitucion entre Rúa 19 e o.
Orzamento:
74.325,06 €
Aportación provincial:
74.325,06 €
2017
Parque infantil Bealo e Sandrenzo
Orzamento:
30.510,00 €
Aportación provincial:
30.510,00 €
2018
Mellora medio ambiental do Estuario do Rio Coroño
Orzamento:
241.342,66 €
Aportación provincial:
241.342,66 €
2018
Beirarruas e pavimentos en Barraña, Igrexa e outs.
Orzamento:
194.939,62 €
Aportación provincial:
194.939,62 €
2018
Paviment.en Moimenta, A Galea, Montaña e Magdalena
Orzamento:
193.519,38 €
Aportación provincial:
193.046,73 €
2018
Pavimentos Brazos,Bandalrio,Louriño,Treites e ou.
Orzamento:
170.291,18 €
Aportación provincial:
169.727,99 €
2018
Beirarrúas Boiro e Bao e pavim.en Abanqueiro e ou.
Orzamento:
156.603,85 €
Aportación provincial:
156.603,85 €
2018
Urbanización contorna de Amean e Cures
Orzamento:
153.994,16 €
Aportación provincial:
153.994,16 €
2018
Pavimento en Belles, Estivada e Pomardorrío
Orzamento:
152.884,25 €
Aportación provincial:
152.372,32 €
2018
Pluviais e pavimento en Coroño
Orzamento:
84.855,71 €
Aportación provincial:
84.855,71 €
2018
Espazos lecer en Bealo,Beluso, Amean, Montaña e o.
Orzamento:
83.346,43 €
Aportación provincial:
83.346,43 €
2018
Paviment.en Espiñeira,Eariño, Montepequeno e Graña
Orzamento:
64.134,01 €
Aportación provincial:
64.134,01 €
2018
Pluviais e pavimento en Vista Alegre-Escarabote
Orzamento:
58.665,39 €
Aportación provincial:
58.665,39 €
2018
Paviment. Bico de Mar, Camiño Satiño e outros
Orzamento:
30.021,36 €
Aportación provincial:
12.491,61 €
2018
Inst.element biosaudables e rocódromo Praia Xardin
Orzamento:
45.175,18 €
Aportación provincial:
7829,63 €
2019
Cubierta prq. Infan.Boiro con ilum.solar fotovolt.
Orzamento:
247.740,25 €
Aportación provincial:
247.740,25 €
2019
Paviment. Coviña-Souto Novo, Aruxo, Cotarón e out.
Orzamento:
98.553,86 €
Aportación provincial:
98.553,86 €
2019
Renovación pavimento e servizos en Fonte de Mouro
Orzamento:
82.016,40 €
Aportación provincial:
82.016,40 €
2019
Renovación pavimento e servizos en Coroño e Teaño
Orzamento:
74.628,73 €
Aportación provincial:
74.628,73 €
2019
Pavimento en Pomar do Río, Cadarnoxo e outros
Orzamento:
73.235,53 €
Aportación provincial:
73.235,53 €
2019
Pavim. en Coroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou.
Orzamento:
66.251,89 €
Aportación provincial:
66.251,89 €
2019
Renovación pavimento e rede servizos en Brión
Orzamento:
62.302,38 €
Aportación provincial:
62.302,38 €
2019
Renov. pavimento e servizos Boiro e Cabo de Cruz
Orzamento:
49.454,45 €
Aportación provincial:
49.454,45 €
2019
Renov. servizos tramo Avda.Constitución-A Boliña
Orzamento:
47.379,00 €
Aportación provincial:
47.379,00 €
2020
Instalación rede auga potable prrq. de Bealo
Orzamento:
242.729,76 €
Aportación provincial:
200.603,11 €
2020
Acondic.lg.Espiñeira para depósito munic.vehículos
Orzamento:
135.170,99 €
Aportación provincial:
135.170,99 €
2020
Beirarrúas e servizos (Beira Sur) en Esteiro
Orzamento:
82.666,21 €
Aportación provincial:
82.666,19 €
2020
Mell. segur. vial centros ensino. Avda. Compostela
Orzamento:
50.087,49 €
Aportación provincial:
50.078,20 €
2021
Beirarrúas e servizos de Cespón a Quinteiro
Orzamento:
352.555,64 €
Aportación provincial:
352.555,64 €
2021
Repar.beirarrúas Rúa Nova, Coido Chanquiña e out.
Orzamento:
164.074,38 €
Aportación provincial:
164.074,38 €
2021
Mellora pav.Carragueiros,Currillo, A Mina e Loimar
Orzamento:
154.225,15 €
Aportación provincial:
154.225,15 €
2021
Renovación beirrrúas e servizos na Avda.de Barraña
Orzamento:
132.772,37 €
Aportación provincial:
132.772,37 €
2021
Mell.eficencia enerxética CEIP Sta.María do Castro
Orzamento:
122.950,18 €
Aportación provincial:
122.950,15 €
2021
Mellora vial CEIP Sta.Mª do Castro e IES Espiñeira
Orzamento:
101.693,36 €
Aportación provincial:
101.693,36 €
2022
Beirarr. e serv. Quinteiro a Ferreiros.Beira Leste
Orzamento:
292.904,37 €
Aportación provincial:
291.972,37 €
2022
Beirarruas e servizos no lugar de Pedra da Bouza
Orzamento:
185.709,75 €
Aportación provincial:
182.164,48 €
2022
Restauración beirarruas tramo da estrada AC-305
Orzamento:
106.525,87 €
Aportación provincial:
106.525,87 €
2022
Urbanización Rúas Tenencia e Pesqueira
Orzamento:
100.546,56 €
Aportación provincial:
100.546,56 €
2022
Beirarrúas na praia de Barraña
Orzamento:
85.787,27 €
Aportación provincial:
85.787,27 €
2022
Mellora pavimentación no vial Curbera-Mavi
Orzamento:
74.469,99 €
Aportación provincial:
70.075,62 €
2022
Reforma e ampliación do hangar Club de Piragüismo
Orzamento:
65.140,86 €
Aportación provincial:
65.140,86 €
2023
Mellora da contorna e conversión a campo de fútbol de céspede artificial campo de futbol Escarabote
Orzamento:
673.325,59 €
Aportación provincial:
488.547,08 €
2023
Pavimentación e instalaciones Rueiro en Runs e San Mauro
Orzamento:
429.865,99 €
Aportación provincial:
381.092,72 €
2023
Beirarruas e carril bici na Avenida da Constitución entre Rúa Salvador e Avenida Compostela
Orzamento:
199.240,61 €
Aportación provincial:
198.479,81 €
2023
Reordenación e urbanización de parque en Cimadevila
Orzamento:
178.365,18 €
Aportación provincial:
178.365,18 €
2023
Mellora accesos e servizos á praia de Mañóns
Orzamento:
42.514,26 €
Aportación provincial:
42.514,26 €
2023
Mell. ambi. estuario río Coroño(Coido-Pazo Goiáns)
Orzamento:
204.024,13 €
Aportación provincial:
36.789,30 €
2023
Pavimentación no lugar de Xian
Orzamento:
34.089,21 €
Aportación provincial:
27.685,41 €