Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Boimorto

Boimorto - Mellora da capa de rodaxe en Arosa Mellora da capa de rodaxe en Arosa
Boimorto - Mellora do firme de acceso a Cruceiro Mellora do firme de acceso a Cruceiro
Boimorto - Nueva sala de convivencia en la miniresidencia de Boimorto Nueva sala de convivencia en la miniresidencia de Boimorto
Boimorto - Reforma de la calle Gándara Reforma de la calle Gándara
Boimorto - Reforma de vial municipal en Gardoma Reforma de vial municipal en Gardoma
 • Total aprobado
  3.931.640,43 €
 • Total gasto social
  262.550,70 €
 • Total investimentos
  2.406.372,32 €
 • Total gasto corrente
  1.262.717,41 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Mellora cmñs. prrq. Sendelle, Brates e Mercurin
Orzamento:
61.025,10 €
Aportación provincial:
61.025,10 €
2017
Mellora cmñs. prrq. de Dormeá, Corneda e ou.
Orzamento:
58.633,27 €
Aportación provincial:
58.633,27 €
2017
Mellora cmñs. prrq. de Andabao, Buazo e ou.
Orzamento:
46.865,32 €
Aportación provincial:
46.865,32 €
2017
Mellora cmñs. prrq. de Cardeiro e Boimil
Orzamento:
30.205,65 €
Aportación provincial:
30.205,65 €
2018
Reforma c/Gándara y suministro mobiliario urbano
Orzamento:
210.625,23 €
Aportación provincial:
210.625,23 €
2018
Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto
Orzamento:
115.337,80 €
Aportación provincial:
115.337,80 €
2018
Reforma viais de Saamil, Vilanova, Piñeiro e out.
Orzamento:
90.428,47 €
Aportación provincial:
90.428,47 €
2018
Mellora de camiños nas parroq. de Cardeiro e Arceo
Orzamento:
53.556,87 €
Aportación provincial:
53.556,87 €
2018
Refor.abast.Sendelle (C.de fútbol e lg.de Piñeiro)
Orzamento:
49.675,72 €
Aportación provincial:
49.675,72 €
2018
Mell. pluv. nas prrqs. de Brates, Sendelle e ou.
Orzamento:
43.626,43 €
Aportación provincial:
43.626,43 €
2018
Reforma de viais nos lugares de Arosa e Ribeiro
Orzamento:
39.187,06 €
Aportación provincial:
39.187,06 €
2019
Reforma viais Sobreira,Gárdoma,Aquelavila e ou.
Orzamento:
146.989,21 €
Aportación provincial:
146.989,21 €
2019
Ref. e mell. infraestr. auga ETAP e EDAR.As Lagoas
Orzamento:
68.882,60 €
Aportación provincial:
68.882,60 €
2019
Reforma viais en Romelas e O Sisto
Orzamento:
58.930,99 €
Aportación provincial:
58.930,99 €
2019
Reforma de camiños de Igrexa e Franzomil
Orzamento:
46.192,65 €
Aportación provincial:
46.192,65 €
2019
Reforma de camiños en Lobomorto, Mercurín e Peizás
Orzamento:
41.398,46 €
Aportación provincial:
41.398,46 €
2020
Reforma viais Aquelavila, A Igrexa,Viladóniga e o.
Orzamento:
102.410,52 €
Aportación provincial:
102.410,52 €
2020
Camiño de Aldrá-Rozadas (Rodieiros) e outro
Orzamento:
45.000,00 €
Aportación provincial:
45.000,00 €
2020
Mellora abastec.e saneamento Vilanova e depuradora
Orzamento:
35.951,37 €
Aportación provincial:
35.951,37 €
2020
Canaliz. pluvi. e paviment. Brates, Sendelle e ou.
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
30.000,00 €
2021
Mellora capa de rodaxe en Piñeiro e outras
Orzamento:
142.457,28 €
Aportación provincial:
142.457,28 €
2021
Mellora capa de rodaxe pista en Angueiro e outras
Orzamento:
102.760,48 €
Aportación provincial:
102.760,48 €
2021
Mellora firme da pista Paravico-Hospital e outras
Orzamento:
89.639,33 €
Aportación provincial:
89.639,33 €
2021
Mellora do firme da pista de acceso a Barral e ou.
Orzamento:
63.689,60 €
Aportación provincial:
63.689,60 €
2021
Mellora camiños en Sendelle e Brates
Orzamento:
43.147,28 €
Aportación provincial:
43.147,28 €
2021
Mellora da pista a Pena Monteira e outras
Orzamento:
40.479,72 €
Aportación provincial:
40.479,72 €
2022
Mellora do firme en acceso a O Outeiro e outros
Orzamento:
118.026,71 €
Aportación provincial:
118.026,71 €
2022
Mellora de marxes en Ponteboado e outras
Orzamento:
83.600,99 €
Aportación provincial:
83.600,99 €
2022
Mellorado firme e drenaxe pista a Vilanova e out.
Orzamento:
74.500,00 €
Aportación provincial:
74.500,00 €
2022
Pavimentación acceso a Piñeiro de abaixo e outros
Orzamento:
64.102,13 €
Aportación provincial:
64.102,13 €
2022
Mellora do firme da pista Castro-Proente e outras
Orzamento:
52.120,99 €
Aportación provincial:
52.120,99 €
2022
Subm.e coloc.puntos luz contorna Parque da Gándara
Orzamento:
30.076,73 €
Aportación provincial:
30.076,73 €
2022
Subminist. sinalización núcleo de Vilanova e outs.
Orzamento:
21.817,78 €
Aportación provincial:
21.817,78 €
2023
Pavimentación acceso a Cerdeira e outros
Orzamento:
105.030,58 €
Aportación provincial:
105.030,58 €