Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Bergondo

Bergondo - Mellora camiños Vixoi Mellora camiños Vixoi
Bergondo - Mellora urbanización e instalación área recreativa de Lubre Mellora urbanización e instalación área recreativa de Lubre
Bergondo - Mellora viais Polígono Industrial de Bergondo Mellora viais Polígono Industrial de Bergondo
 • Total aprobado
  0,00 €
 • Total gasto social
  0,00 €
 • Total investimentos
  0,00 €
 • Total gasto corrente
  0,00 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Mell. cmños. prrq. Bergondo, Babío, Ouces e o.
Orzamento:
419.067,33 €
Aportación provincial:
159.012,13 €
2017
Mellora viais Polígono Industrial de Bergondo
Orzamento:
137.078,11 €
Aportación provincial:
127.209,70 €
2018
Mellora camiños prrqs.Moruxo, Ouces, Bergondo e o.
Orzamento:
307.729,13 €
Aportación provincial:
205.084,84 €
2018
Mellora asfaltado en Ouces, Lubre, Babío e ou.
Orzamento:
191.493,10 €
Aportación provincial:
126.206,05 €
2019
Mellora camiños en Ouces,Moruxo, Babío,Rois e ou.
Orzamento:
541.836,93 €
Aportación provincial:
309.450,39 €
2019
Mellora cmños. de Ouces, Lubre, Bergondo e ou.
Orzamento:
388.290,93 €
Aportación provincial:
111.814,10 €
2020
Ref. e instal. alumeado público Obra de Paño
Orzamento:
66.923,70 €
Aportación provincial:
41.137,76 €
2020
Saneamento en Cortes. T.M. de Bergondo
Orzamento:
59.122,35 €
Aportación provincial:
35.072,85 €
2020
Reforma e instalación alumbrado público en Raxás
Orzamento:
61.272,65 €
Aportación provincial:
34.911,48 €
2021
Mell. cmños. prrqs. Cortiñán, Guísamo, Vixoi e ou.
Orzamento:
315.629,32 €
Aportación provincial:
194.509,43 €
2021
Mell. urbaniz.e instalac. área recreativa de Lubre
Orzamento:
305.751,33 €
Aportación provincial:
118.303,22 €
2021
Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi, Guísamo e ou.
Orzamento:
839.245,77 €
Aportación provincial:
116.427,62 €
2021
Mellora cmños.nas parroq. de Guísamo, Moruxo e ou.
Orzamento:
151.996,31 €
Aportación provincial:
79.726,71 €
2022
Área deportiva e de recreo de A Senra
Orzamento:
737.000,64 €
Aportación provincial:
333.496,32 €
2022
Saneamento en Aldea Callou
Orzamento:
132.669,60 €
Aportación provincial:
75.730,95 €
2022
Senda peonil e servizos na AC-214 (Guísamo-Cambre)
Orzamento:
392.661,04 €
Aportación provincial:
58.807,77 €
2023
Acondicionamento de marxes da estrada entre Miodelo e San Fiz de Vixoi ata a CP-0801
Orzamento:
470.900,52 €
Aportación provincial:
263.708,95 €
2023
Pavimentación e abastecemento a Currás (Cardeiro) e outros
Orzamento:
155.447,25 €
Aportación provincial:
153.110,72 €
2023
Pavimentación do camiño Arentía-Vilar (Andabao) e outros
Orzamento:
142.201,58 €
Aportación provincial:
141.473,16 €
2023
Melloras na Praza Pública de Bergondiño
Orzamento:
154.243,73 €
Aportación provincial:
91.214,25 €
2023
Saneamento no lugar de Covas
Orzamento:
127.829,66 €
Aportación provincial:
71.585,87 €
2023
Mellora Praza Pública de Santa Marta de Babío
Orzamento:
101.002,55 €
Aportación provincial:
47.460,23 €
2023
Ampliación do saneamento da AC-162 en Tatín (Ouces).
Orzamento:
93.929,81 €
Aportación provincial:
44.136,81 €