Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO As Somozas

 • Total aprobado
  3.511.524,52 €
 • Total gasto social
  218.030,75 €
 • Total investimentos
  1.986.331,14 €
 • Total gasto corrente
  1.291.767,17 €
 • Total proveedores
  15.395,46 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Acceso ao cemiterio dende AC- 110
Orzamento:
130.306,78 €
Aportación provincial:
106.414,52 €
2017
Camiño interior na Esfarrapa e outros
Orzamento:
51.908,98 €
Aportación provincial:
51.908,98 €
2017
Cmño. Vila-Souto Penadeiriz-Veiga (Recemel)
Orzamento:
44.478,50 €
Aportación provincial:
44.478,50 €
2018
Acondicionamento piscina publica das Somozas
Orzamento:
86.100,30 €
Aportación provincial:
86.100,30 €
2018
Abastecemento auga a Marbán e Seixas
Orzamento:
67.430,12 €
Aportación provincial:
67.430,12 €
2018
Beirarrúas e alumeado público na Roda e Outro
Orzamento:
52.438,25 €
Aportación provincial:
52.438,25 €
2018
Alumeado público en Seixas
Orzamento:
45.062,25 €
Aportación provincial:
45.062,25 €
2018
Obras comple. contorna parque público nas Somozas
Orzamento:
36.630,67 €
Aportación provincial:
36.630,67 €
2019
Vestiarios en nave municipal nas Somozas
Orzamento:
61.403,64 €
Aportación provincial:
61.403,64 €
2019
Substitución da cuberta no CEIP O Marbán
Orzamento:
55.493,95 €
Aportación provincial:
55.493,95 €
2019
Pavimentación viario Latas - Cardexo e outro
Orzamento:
50.444,69 €
Aportación provincial:
50.444,69 €
2019
Parque infantil nas Somozas
Orzamento:
50.063,91 €
Aportación provincial:
50.063,91 €
2019
Camiño O Batán - Santa Cristina
Orzamento:
49.762,71 €
Aportación provincial:
49.762,71 €
2019
Mobiliario urbán parqu.infantil Castelo e A Igrexa
Orzamento:
32.357,96 €
Aportación provincial:
32.357,96 €
2019
Reposición pasos peonís area recreativa da Igresa
Orzamento:
32.071,82 €
Aportación provincial:
32.071,82 €
2019
Pavimentación viario Vilar da Fraga
Orzamento:
31.404,76 €
Aportación provincial:
31.404,76 €
2020
Rehabilitación do local social Casa Aurora
Orzamento:
135.842,17 €
Aportación provincial:
135.842,17 €
2020
Subministración contenedores de lixo nas Somozas
Orzamento:
35.998,18 €
Aportación provincial:
35.998,18 €
2021
Mellora firme do viario de Vilastriz-Montecalvo
Orzamento:
72.511,51 €
Aportación provincial:
72.511,51 €
2021
Mell.firme viarios de Ramez- Seixas e Pena do Pazo
Orzamento:
59.776,15 €
Aportación provincial:
59.776,15 €
2021
Mellora do firme do viario Seixidal-Cardexo
Orzamento:
50.972,11 €
Aportación provincial:
50.972,11 €
2021
Colocación luminarias paseo río Somozas
Orzamento:
44.674,79 €
Aportación provincial:
44.674,79 €
2021
Luminarias e pintado báculos Penadeiriz e A Toca
Orzamento:
35.587,09 €
Aportación provincial:
35.587,09 €
2021
Mellora marxes do viario Toca-Veiga-Rodela e outro
Orzamento:
35.000,01 €
Aportación provincial:
35.000,01 €
2022
Senda peonil na Agraxoiba
Orzamento:
94.212,19 €
Aportación provincial:
94.212,19 €
2022
Mellora da seguridade viaria en Chao
Orzamento:
50.961,42 €
Aportación provincial:
50.961,42 €
2023
Senda peonil en A Toca
Orzamento:
115.303,77 €
Aportación provincial:
115.303,77 €
2023
Saneamento no Coto
Orzamento:
121.790,61 €
Aportación provincial:
109.664,25 €
2023
Saneamento en Chao
Orzamento:
102.723,57 €
Aportación provincial:
102.723,57 €
2023
Senda peonil en Abeledo (AC-110)
Orzamento:
80.563,84 €
Aportación provincial:
80.563,84 €
2023
Mellora do acceso a Seixas e outros
Orzamento:
72.285,79 €
Aportación provincial:
72.285,79 €
2023
Senda peonil na AC-110 do punto quilómetrico12+380 ao punto quilométrico 12+530 (A Graxoiba)
Orzamento:
36.787,27 €
Aportación provincial:
36.787,27 €