Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez - Avenida de Galicia Avenida de Galicia
As Pontes de García Rodríguez - Avenida de Ortigueira Avenida de Ortigueira
As Pontes de García Rodríguez - Campo de Fútbol Campo de Fútbol
As Pontes de García Rodríguez - Lago Lago
As Pontes de García Rodríguez - Reposición servizos e pavimentación Avda. da Habana Reposición servizos e pavimentación Avda. da Habana
 • Total aprobado
  11.753.108,15 €
 • Total gasto social
  0,00 €
 • Total investimentos
  11.137.171,83 €
 • Total gasto corrente
  547.580,70 €
 • Total proveedores
  68.355,62 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Campo herba artificial Poboado das Veigas
Orzamento:
649.134,57 €
Aportación provincial:
649.134,57 €
2017
Pavimentos e servizos Av de Galicia. fase I.
Orzamento:
239.758,25 €
Aportación provincial:
239.758,25 €
2017
Pavimentación e servizos na rúa Chamoselo
Orzamento:
159.905,00 €
Aportación provincial:
159.905,00 €
2017
Inst.módulos prefab. no Lago das Pontes
Orzamento:
139.928,08 €
Aportación provincial:
139.928,08 €
2017
Repar. e mellora de firme Poboado da Fraga
Orzamento:
32.677,26 €
Aportación provincial:
32.677,26 €
2017
Repar. e mellora firmes en Caxete e Terbá
Orzamento:
30.807,62 €
Aportación provincial:
30.807,62 €
2018
Mellora e segurid.vial marxe esq. AC564, en Goente
Orzamento:
272.670,92 €
Aportación provincial:
272.670,92 €
2018
Rehabilitación da rúa San Xoán
Orzamento:
218.576,02 €
Aportación provincial:
217.441,02 €
2018
Mellora pavim. e servizos Avda.de Galicia. fase II
Orzamento:
180.372,92 €
Aportación provincial:
180.372,92 €
2018
Accesibilidade e pavim. Avenida Castelao. Fase II
Orzamento:
179.062,87 €
Aportación provincial:
179.062,87 €
2018
Mellora de pavimentación e servizos na rúa Narón
Orzamento:
170.000,00 €
Aportación provincial:
170.000,00 €
2018
Repar. no Pazo, Os Cadavás, Paipaz, Pereira e ou.
Orzamento:
179.349,21 €
Aportación provincial:
168.892,78 €
2018
Mell. servizos e pavim.Poboado do Barreiro (5ª F)
Orzamento:
160.013,96 €
Aportación provincial:
160.013,96 €
2018
Mellora servizos e pavim. Poboado da Fraga (5ª F)
Orzamento:
155.466,92 €
Aportación provincial:
155.466,92 €
2018
Repos. cmños. Caneiro, A Da, Lombo de Afonso e ou.
Orzamento:
142.450,54 €
Aportación provincial:
131.994,12 €
2018
Acondic. e mellora accesibil. rúas Saúde e Ourense
Orzamento:
119.356,80 €
Aportación provincial:
118.220,19 €
2018
Pavim. viais en S. X. do Freixo e S.Mª.das Pontes
Orzamento:
99.326,50 €
Aportación provincial:
99.326,50 €
2018
Instalac. saneamento e pavimen. Marraxón de Arriba
Orzamento:
84.529,15 €
Aportación provincial:
84.529,15 €
2018
Renovación e mellora edificio gardería "A Barosa"
Orzamento:
79.510,26 €
Aportación provincial:
79.510,26 €
2018
Pavim. e serv. Av. Ortigueira (cemiterio munpal.)
Orzamento:
79.194,50 €
Aportación provincial:
79.194,50 €
2018
Repar. viais Caivancas, Reboredos, Morixoso e ou.
Orzamento:
74.853,96 €
Aportación provincial:
72.700,47 €
2018
Reparación e mellora firme en Murazoso e A Redonda
Orzamento:
51.051,01 €
Aportación provincial:
51.051,01 €
2018
Reparación e mellora firme en Pedrafita e Somede
Orzamento:
50.462,81 €
Aportación provincial:
50.462,81 €
2019
Accesibilidade edificio piscina municipal AsPontes
Orzamento:
347.500,46 €
Aportación provincial:
347.500,46 €
2019
Repar. e mellora en Fraga dos Cregos, o Pazo e ou.
Orzamento:
236.327,32 €
Aportación provincial:
236.327,32 €
2019
Mell. pavimt. e servizos Avda. de Galicia.Fase III
Orzamento:
227.563,67 €
Aportación provincial:
227.563,67 €
2019
Acond. escola unitaria para local social no Paraño
Orzamento:
183.817,71 €
Aportación provincial:
183.817,71 €
2019
Reposición rodadura cmños. de Espiñaredo e ou.
Orzamento:
179.740,62 €
Aportación provincial:
179.740,62 €
2019
Serv. e pav.Avda. Habana (prz.Hospital- r/Monfero)
Orzamento:
170.818,95 €
Aportación provincial:
170.818,95 €
2019
Reparac. e mellora firmes nos Pedregás, Espa e ou.
Orzamento:
113.795,36 €
Aportación provincial:
113.795,36 €
2019
Módulo para actividades socioculturais en Pontoibo
Orzamento:
112.386,08 €
Aportación provincial:
112.386,08 €
2019
Dot. de serv. urbáns praia Lago das Pontes
Orzamento:
100.401,14 €
Aportación provincial:
100.401,14 €
2019
Mellora de servizos e pavimentos na rúa Casilla
Orzamento:
86.491,58 €
Aportación provincial:
86.491,58 €
2019
Repos.e mell. nas prrqs. de S.Xoán do Freixo e ou.
Orzamento:
69.759,96 €
Aportación provincial:
69.759,96 €
2019
Asfaltado de estradas en Vilarmouro e Chao
Orzamento:
35.990,76 €
Aportación provincial:
35.990,76 €
2019
Reparacion firme Ermida,Porto dos Frades e A Bouza
Orzamento:
34.372,41 €
Aportación provincial:
34.372,41 €
2019
Reparacion e mellora de firme en Pereira
Orzamento:
33.821,10 €
Aportación provincial:
33.821,10 €
2019
Reparación campo da festa Ribadeume
Orzamento:
36.146,69 €
Aportación provincial:
29.553,55 €
2019
Reparacion e mellora de firmes en Porto do Liño
Orzamento:
30.990,93 €
Aportación provincial:
23.745,43 €
2020
Mell. pav. e serv. na Av. de Ortigueira. Fase I
Orzamento:
140.382,28 €
Aportación provincial:
140.382,28 €
2020
Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros
Orzamento:
122.465,93 €
Aportación provincial:
122.465,93 €
2020
Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras
Orzamento:
166.463,89 €
Aportación provincial:
94.750,83 €
2021
Reurbanización da Praza de América
Orzamento:
569.608,81 €
Aportación provincial:
569.608,81 €
2021
Mell. servi. e pavim. r/Pardo Bazán - Fase inicial
Orzamento:
356.124,10 €
Aportación provincial:
356.124,10 €
2021
Mell. pavim. e servizos Avda. de Galicia. Fase IV
Orzamento:
233.904,23 €
Aportación provincial:
233.904,23 €
2021
Mell. servizos e pavim. Poboado da Fraga. 6ª fase
Orzamento:
162.244,19 €
Aportación provincial:
162.244,19 €
2021
Saneamento na parroquia de Bermui
Orzamento:
107.720,35 €
Aportación provincial:
107.720,35 €
2021
Repos. servizos e pavim. Avda.da Habana (nº 57-60)
Orzamento:
92.880,52 €
Aportación provincial:
92.880,52 €
2021
Mellora firmes na parroquia de San Xoan do Freixo
Orzamento:
98.808,95 €
Aportación provincial:
64.897,23 €
2021
Repar. viais no Ramallal, O Caxado e A Castiñeira
Orzamento:
57.357,64 €
Aportación provincial:
57.357,64 €
2021
Reparación viais no Couce e O Castro (As Pontes)
Orzamento:
30.000,02 €
Aportación provincial:
30.000,02 €
2022
Mell. pavim. e servizos Avda.de Ortigueira. Fase 2
Orzamento:
214.886,57 €
Aportación provincial:
214.886,57 €
2022
Reposicion servizos e pavimentos na R/ Cabanas
Orzamento:
195.452,11 €
Aportación provincial:
195.452,11 €
2022
Mell. pav. R/Anduriñas e traslado marq. R/Camelias
Orzamento:
191.270,00 €
Aportación provincial:
191.270,00 €
2022
Pista multideporte Poboado da Magdalena e ou.
Orzamento:
181.427,40 €
Aportación provincial:
166.695,50 €
2022
Repos. servizos e pav. Av. da Habana (76-99)
Orzamento:
147.774,48 €
Aportación provincial:
147.774,48 €
2022
Mell. serv. e segur. vial m.dereita AC 564, Goente
Orzamento:
150.658,68 €
Aportación provincial:
138.304,67 €
2022
Repar.e mellora firme nas Gañidoiras,O Vilar e ou.
Orzamento:
134.944,51 €
Aportación provincial:
134.944,51 €
2022
Asfaltado estradas nas Cancelas, Poupariña e ou.
Orzamento:
123.689,21 €
Aportación provincial:
115.575,20 €
2022
Renov. pav. e mobil. urban Avda. das Campeiras F-1
Orzamento:
116.330,71 €
Aportación provincial:
110.188,45 €
2022
Renovación pavim. e melloras na Rúa Real. 1ª Fase
Orzamento:
116.154,14 €
Aportación provincial:
110.032,82 €
2022
Mell. servizos e pavimentos Rúa da Balsa (Fase I)
Orzamento:
103.134,93 €
Aportación provincial:
98.817,37 €
2022
Pavimentación viais parroquia San Xoán do Freixo
Orzamento:
73.229,85 €
Aportación provincial:
73.229,85 €
2022
TERM Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Rosei
Orzamento:
72.210,76 €
Aportación provincial:
62.232,59 €
2022
Mell. Pavim. camñs.Alvarón,Marraxón e Casas Hermas
Orzamento:
64.157,12 €
Aportación provincial:
38.028,29 €
2023
Reurbanización da praza do Barreiro
Orzamento:
372.644,07 €
Aportación provincial:
372.327,52 €
2023
Mellora de servizos e pavimentos na Rúa Pardo Bazán 2ª Fase
Orzamento:
225.647,91 €
Aportación provincial:
225.647,91 €
2023
Mellora da pavimentación e servizos na rúa do Sol
Orzamento:
222.449,80 €
Aportación provincial:
222.449,80 €
2023
Mellora de pavimentación e servizos na Rúa Pontedeume
Orzamento:
211.599,55 €
Aportación provincial:
206.381,67 €
2023
Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo
Orzamento:
168.441,93 €
Aportación provincial:
168.441,93 €
2023
Reposición de servizos e pavimentos na Avenida da Habana, do nº 99 ao cruce Rúa Cabanas
Orzamento:
166.538,11 €
Aportación provincial:
166.538,11 €
2023
Pavimentacion de viais na parroquia de San Xoán do Freixo (pista Ambosores e pista Bidueiro,tramo 2)
Orzamento:
113.730,10 €
Aportación provincial:
113.730,10 €
2023
Renovación de pavimento e melloras de utilización na rúa Real (2ª fase)
Orzamento:
89.518,80 €
Aportación provincial:
89.518,80 €
2023
Reparación e mellora de firme en Paipaz e As Gañidoiras
Orzamento:
66.579,07 €
Aportación provincial:
66.579,07 €
2023
Mellora do pavimento en Camiño de Cabeza dos Fornos - Casas Ermas
Orzamento:
60.164,08 €
Aportación provincial:
60.164,08 €
2023
Reparación e mellora de firme no Cameleiro
Orzamento:
38.408,43 €
Aportación provincial:
38.408,43 €
2023
Reparacion de capa de rodadura en viais no Rego, O Couce e O Castro (As Pontes)
Orzamento:
36.130,49 €
Aportación provincial:
36.130,49 €
2023
Reparación e mellora de firme nos Candedos
Orzamento:
31.878,10 €
Aportación provincial:
31.878,10 €