Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Aranga

Aranga - Pavimentación carretera Reborica a Cambás Pavimentación carretera Reborica a Cambás
Aranga - Pavimentación estrada de Carballal a Ponte Aranga Pavimentación estrada de Carballal a Ponte Aranga
Aranga - Pavimentación viais Fervenzas Pavimentación viais Fervenzas
 • Total aprobado
  4.237.974,84 €
 • Total gasto social
  278.326,91 €
 • Total investimentos
  2.913.653,37 €
 • Total gasto corrente
  1.030.553,39 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  15.441,17 €
2017
Mellora paviment. na parroquia de Cambás
Orzamento:
91.626,97 €
Aportación provincial:
91.626,97 €
2017
Mellora paviment. na parroquia de Muniferral
Orzamento:
83.070,95 €
Aportación provincial:
83.070,95 €
2017
MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA ESTRADA DE CAMBÁS
Orzamento:
55.971,59 €
Aportación provincial:
48.036,38 €
2017
Achega 2017 acond. aparcam. Ponte-Aranga
Orzamento:
15.441,17 €
Aportación provincial:
15.441,17 €
2018
Mellora do camiño da Nacional VI a Ponte Aranga
Orzamento:
139.758,34 €
Aportación provincial:
139.758,34 €
2018
Mellora paviment. nas parroquias de Aranga e Feás
Orzamento:
84.476,91 €
Aportación provincial:
84.476,91 €
2018
Mellora da pavimentación na parroquia de Cambás
Orzamento:
87.421,60 €
Aportación provincial:
83.090,97 €
2018
Pavimentación no Camiño Nacional VI-Ponte Aranga
Orzamento:
75.944,52 €
Aportación provincial:
75.944,52 €
2018
Mellora da traída de augas de Feas
Orzamento:
62.635,63 €
Aportación provincial:
62.635,63 €
2018
Mellora paviment.nas prrqs. Fervenzas e Muniferral
Orzamento:
57.624,87 €
Aportación provincial:
57.624,87 €
2019
Pavimentación estrada de Carballal a Ponte Aranga
Orzamento:
258.896,83 €
Aportación provincial:
258.896,83 €
2019
Pavimentación de viais na parroquia de Fervenzas
Orzamento:
102.711,95 €
Aportación provincial:
102.711,95 €
2019
Pavimentación de viales na parroquia de Cambás
Orzamento:
97.470,97 €
Aportación provincial:
97.470,97 €
2020
Pavimentación de viais na Cima de Aranga
Orzamento:
143.500,20 €
Aportación provincial:
143.500,20 €
2020
Mellora do camiño de Gallado a Espiñeira
Orzamento:
77.669,07 €
Aportación provincial:
77.669,05 €
2020
Pavimentación de Viais na parroquia de Aranga
Orzamento:
45.901,77 €
Aportación provincial:
45.901,77 €
2021
Paviment. viais parroquias de Aranga e Fervenzas
Orzamento:
199.682,87 €
Aportación provincial:
199.682,87 €
2021
Pavimentación carretera de Reborica a Cambás
Orzamento:
170.876,32 €
Aportación provincial:
170.876,32 €
2021
Paviment. viais parroquias Vilarraso e Fervenzas
Orzamento:
94.526,23 €
Aportación provincial:
94.526,23 €
2021
Pavimentación carretera Reborica a Cambás 2ª fase
Orzamento:
45.230,68 €
Aportación provincial:
45.230,68 €
2022
Pav. viais parroq. Feás e Muniferral (Xielas e ou)
Orzamento:
191.484,71 €
Aportación provincial:
191.484,71 €
2022
Pavimentac. viais nas prrqs.de Aranga e Muniferral
Orzamento:
174.516,53 €
Aportación provincial:
174.516,53 €
2022
Pavimentación viais nas prrqs.de Muniferral e Feás
Orzamento:
89.171,71 €
Aportación provincial:
89.171,71 €
2023
Pavimentación de viais nas parroquias de Cambás e Vilarraso
Orzamento:
369.500,18 €
Aportación provincial:
369.500,18 €
2023
Pavimentación de viais na Parroquia de Cambás
Orzamento:
110.806,66 €
Aportación provincial:
110.806,66 €