Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Ames

Ames - Mejora espacios verdes con acceso rodado en Novomilladoiro Mejora espacios verdes con acceso rodado en Novomilladoiro
Ames - Mellora dos vestiarios e o muiño da Tapia Mellora dos vestiarios e o muiño da Tapia
Ames - Reparacións e mellora na Casa da Cultura de Bertamiráns Reparacións e mellora na Casa da Cultura de Bertamiráns
Ames - Reurbanización de Horta de Abaixo Reurbanización de Horta de Abaixo
 • Total aprobado
  13.474.688,58 €
 • Total gasto social
  707.889,42 €
 • Total investimentos
  11.396.864,67 €
 • Total gasto corrente
  1.369.934,49 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Constru. beirarrúa oeste Travesía do Porto e ou.
Orzamento:
389.408,41 €
Aportación provincial:
389.408,41 €
2017
SANEAMENTO EN CASTRIGO (ORTOÑO)
Orzamento:
287.698,90 €
Aportación provincial:
287.698,90 €
2017
Acces. Univ. Rúa Agro do Medio no Milladoiro
Orzamento:
126.144,74 €
Aportación provincial:
126.144,74 €
2017
Novo pavim. pavillón polideportivo do Milladoiro
Orzamento:
74.864,54 €
Aportación provincial:
74.864,54 €
2017
Camiño principal en Sandar (Agrón)
Orzamento:
67.098,44 €
Aportación provincial:
67.098,44 €
2017
Pavim. de viais núcleo de Outeiro (Bugallido)
Orzamento:
55.340,51 €
Aportación provincial:
55.340,51 €
2017
CAMIÑO DE POUSADA A CAPELA DE SAN XOANCIÑO E OUTRO
Orzamento:
52.061,36 €
Aportación provincial:
52.061,36 €
2017
AMPLIACIÓN ABAST. AUGA GUIMARÁNS, QUISTILÁNS
Orzamento:
40.559,96 €
Aportación provincial:
40.559,96 €
2017
Paviment. viais núcleo de Caroubáns (Cobas)
Orzamento:
32.317,95 €
Aportación provincial:
32.317,95 €
2017
Honor. prx. Mell. efic. Enerxét. ilum. Milladoiro
Orzamento:
14.520,00 €
Aportación provincial:
14.520,00 €
2018
Mell. efci.enerxetica da ilum. Publ. Milladoiro
Orzamento:
356.837,92 €
Aportación provincial:
356.837,92 €
2018
Cubrición área xogos,e ou.parque infan.Prz.Chavián
Orzamento:
189.775,83 €
Aportación provincial:
189.511,01 €
2018
Acceso a Carreira e viais núcleo de Pedras
Orzamento:
179.247,73 €
Aportación provincial:
179.247,73 €
2018
Cubric.xogos pq. infant.Agro da Vella (Milladoiro)
Orzamento:
190.393,60 €
Aportación provincial:
154.148,21 €
2018
Pavimentación viais en Fraiz e a Moniña (Biduido)
Orzamento:
151.305,01 €
Aportación provincial:
151.305,01 €
2018
Camiño do Santo a Mourigade e de Maguxe a Lapido
Orzamento:
144.780,17 €
Aportación provincial:
144.780,17 €
2018
Cmño. Quintiláns a Cemiterio e viais de Quistiláns
Orzamento:
136.820,22 €
Aportación provincial:
136.820,22 €
2018
Mellora seguridade viaria IES e CEIP Bertamiráns
Orzamento:
115.835,85 €
Aportación provincial:
115.835,85 €
2018
Pavimentación viais Vilouta
Orzamento:
112.014,57 €
Aportación provincial:
112.014,57 €
2018
Reposición beirarrúas R/Alcalde Lorenzo e out.
Orzamento:
110.217,40 €
Aportación provincial:
110.217,40 €
2018
Mellora vial de Cantalarrana e Carballido (Ortoño)
Orzamento:
108.383,15 €
Aportación provincial:
108.383,15 €
2018
Saneamento no nucleo de Susavila de Carballo
Orzamento:
92.889,93 €
Aportación provincial:
92.889,93 €
2018
Acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte)
Orzamento:
88.048,37 €
Aportación provincial:
88.048,37 €
2018
Pavimentación viais nas Mimosas (Biduido)
Orzamento:
85.309,19 €
Aportación provincial:
85.309,19 €
2018
Mellora accesibilidade polideportivo do Milladoiro
Orzamento:
81.642,33 €
Aportación provincial:
81.642,33 €
2018
Construción dúas pistas de tenis en Aldea Nova
Orzamento:
79.121,65 €
Aportación provincial:
79.121,65 €
2018
Adaptación seis parques infantís Concello de Ames
Orzamento:
31.895,84 €
Aportación provincial:
31.895,84 €
2019
Senda peonil de Outeiro a Costoia
Orzamento:
184.547,41 €
Aportación provincial:
184.547,41 €
2019
Pavimentac. estrada deputación-Framán-Eirapedriña
Orzamento:
156.265,56 €
Aportación provincial:
156.265,56 €
2019
Reparación camiño Castelo a Vilar (Ames)
Orzamento:
140.557,36 €
Aportación provincial:
140.557,36 €
2019
Pavimentación vial no Casaliño (Bertamirans)
Orzamento:
122.320,53 €
Aportación provincial:
122.320,53 €
2019
Pavimentación viais en Outeiro
Orzamento:
119.909,22 €
Aportación provincial:
119.909,22 €
2019
Saneamento en Suevos e Sorribas
Orzamento:
105.975,56 €
Aportación provincial:
105.975,56 €
2019
Pavimentación viais núcleo de Raíces
Orzamento:
102.696,73 €
Aportación provincial:
102.696,73 €
2019
Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns
Orzamento:
101.790,40 €
Aportación provincial:
101.790,40 €
2019
Pavimentación camiño Tarrío-Raíces
Orzamento:
90.920,30 €
Aportación provincial:
90.920,30 €
2019
Pavimentación acceso a Sura (Ameixenda)
Orzamento:
87.901,56 €
Aportación provincial:
87.901,56 €
2019
Vestiarios baixo gradas C. fútbol de Milladoiro
Orzamento:
81.743,12 €
Aportación provincial:
81.743,12 €
2019
Acond. pavillón Bertamiráns. Vestiarios e almacén
Orzamento:
62.565,46 €
Aportación provincial:
62.565,46 €
2019
Camiño Quintiláns-Costoia
Orzamento:
62.442,10 €
Aportación provincial:
62.442,10 €
2019
Pavimentación viais núcleo do Pedregal
Orzamento:
57.163,29 €
Aportación provincial:
57.163,29 €
2019
Acceso a Portanxil (Trasmonte)
Orzamento:
57.045,22 €
Aportación provincial:
57.045,22 €
2019
Pavimentación accesos en Costoia
Orzamento:
46.465,55 €
Aportación provincial:
46.465,55 €
2019
Paviment. cmño. DP Mercuto a Folgueira (Ameixenda)
Orzamento:
42.921,27 €
Aportación provincial:
42.921,27 €
2019
Pavimentación acceso a cemiterio municipal
Orzamento:
33.832,76 €
Aportación provincial:
33.832,76 €
2020
Camiños interiores Ortoñiño e As Cortes (Ortoño)
Orzamento:
181.993,66 €
Aportación provincial:
177.925,86 €
2020
Accesos e interiores de Firminstáns
Orzamento:
166.668,24 €
Aportación provincial:
166.668,24 €
2020
Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.
Orzamento:
114.677,41 €
Aportación provincial:
114.677,41 €
2020
Estrada de Mercuto a Vilar (Ameixenda)
Orzamento:
96.288,75 €
Aportación provincial:
96.288,75 €
2020
Reforma vestiarios c.de fútbol Bertamiráns (Ames)
Orzamento:
89.652,55 €
Aportación provincial:
89.652,55 €
2020
Camiños interiores en Paramuiño (Biduído)
Orzamento:
80.829,26 €
Aportación provincial:
80.829,26 €
2020
Rúa Fragua e Xunqueira (Bertamiráns)
Orzamento:
73.633,29 €
Aportación provincial:
73.633,29 €
2020
Mellora interiores en Searez de Arriba
Orzamento:
67.534,94 €
Aportación provincial:
67.534,94 €
2021
Reurbanización de Horta de Abaixo (Bertamiráns)
Orzamento:
281.080,08 €
Aportación provincial:
281.080,08 €
2021
Interiores de Rúa Piñeiro
Orzamento:
276.576,75 €
Aportación provincial:
276.576,75 €
2021
Paviment. interiores e accesos a Ventín (Biduído)
Orzamento:
246.910,06 €
Aportación provincial:
246.910,06 €
2021
Reparac. e mellora Casa da Cultura de Bertamiráns
Orzamento:
175.492,07 €
Aportación provincial:
175.492,07 €
2021
Pavimentación estrada de Eirapedriña (Bugallido)
Orzamento:
162.708,24 €
Aportación provincial:
162.708,24 €
2021
Mellora acceso a Trasmonte
Orzamento:
156.527,97 €
Aportación provincial:
156.527,97 €
2021
Mell. espazos acc. rodado políg. Novo Milladoiro
Orzamento:
149.753,91 €
Aportación provincial:
149.753,91 €
2021
Senda peonil de Sisalde a Agro do Muíño
Orzamento:
134.596,95 €
Aportación provincial:
134.596,95 €
2021
Mellora dos vestiarios e o Muíño de Tapia
Orzamento:
127.563,56 €
Aportación provincial:
127.563,56 €
2021
Acondicio. estrada de Vilar a Quintáns (Ameixenda)
Orzamento:
125.073,25 €
Aportación provincial:
123.337,22 €
2021
Mellora conexión rúa do Rego a Travesía do Porto
Orzamento:
107.827,83 €
Aportación provincial:
107.827,83 €
2021
Pavimentación accesos en Ventosa
Orzamento:
95.009,62 €
Aportación provincial:
95.009,62 €
2021
Mell. cond. térmicas e acústicas polid. Milladoiro
Orzamento:
66.535,12 €
Aportación provincial:
66.535,12 €
2022
Ampliación Casa da Cultura de Milladoiro
Orzamento:
270.154,04 €
Aportación provincial:
270.154,04 €
2022
Rexeneración espazos deportiv. Campo fútbol Ortoño
Orzamento:
268.155,30 €
Aportación provincial:
268.155,30 €
2022
Pavimentación estrada A Garea e interiores. Agrón
Orzamento:
250.773,87 €
Aportación provincial:
250.773,87 €
2022
Pavimentación estrada Castiñeiro do Lobo
Orzamento:
242.451,55 €
Aportación provincial:
242.451,55 €
2022
Pavimentación R/ Agro do Medio e ou.(Milladoiro)
Orzamento:
201.411,51 €
Aportación provincial:
201.411,51 €
2022
Reparación Cuberta Pavillón Munpal. de Bertamirans
Orzamento:
170.758,15 €
Aportación provincial:
170.758,15 €
2022
Pavimentación Rúa Rosaleda e outros (Bertamiráns)
Orzamento:
159.771,21 €
Aportación provincial:
155.777,02 €
2022
Pavimentación viario de O Lombao (Covas)
Orzamento:
146.503,99 €
Aportación provincial:
146.503,99 €
2022
Pavimentación Avenida Muíño Vello (O Milladoiro)
Orzamento:
109.224,81 €
Aportación provincial:
109.224,81 €
2022
Pavimentación de interiores en Pedras
Orzamento:
76.887,08 €
Aportación provincial:
76.887,08 €
2022
Camiño en Barouta e outros
Orzamento:
33.695,48 €
Aportación provincial:
22.718,96 €
2023
Pavimentación de viarios no núcleo de Framil (Biduído)
Orzamento:
363.357,59 €
Aportación provincial:
363.357,59 €
2023
Mellora da mobilidade na rúa Agrelo (Bertamiráns)
Orzamento:
329.911,30 €
Aportación provincial:
329.911,30 €
2023
Pavimentación de viarios no núcleo de Cortegada (Ameixenda)
Orzamento:
212.005,26 €
Aportación provincial:
212.005,26 €
2023
Pavimentación de viarios no núcleo de Mourigade (Bugallido)
Orzamento:
176.217,04 €
Aportación provincial:
176.217,04 €
2023
Pavimentación de viarios no núcleo de Gasamáns (Agrón)
Orzamento:
137.135,22 €
Aportación provincial:
136.102,43 €
2023
Pavimentación viarios no núcleo de O Galiñeiro (Agrón)
Orzamento:
132.014,99 €
Aportación provincial:
132.014,99 €
2023
Mellora de seguridade viaria en Frenza (Tapia)
Orzamento:
76.004,75 €
Aportación provincial:
76.004,75 €
2023
Eficiencia enerxética na iluminación pública no Novo Milladoiro e Parque empresarial e industrial
Orzamento:
70.218,59 €
Aportación provincial:
70.218,59 €