Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Abegondo

Abegondo - Asfaltado camiños en Sarandós Asfaltado camiños en Sarandós
Abegondo - Mellora camiños en Abegondo Mellora camiños en Abegondo
Abegondo - Mellora camiños en Vions Mellora camiños en Vions
 • Total aprobado
  4.641.725,22 €
 • Total gasto social
  346.730,38 €
 • Total investimentos
  2.736.546,61 €
 • Total gasto corrente
  1.558.448,23 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Repar.cmñs.prrq.de Abegondo, Cabanas e ou.
Orzamento:
77.414,04 €
Aportación provincial:
77.414,04 €
2017
Reparación camiños parroquia de Mabegondo
Orzamento:
58.082,20 €
Aportación provincial:
58.082,20 €
2017
Reparac.cmñs.prrq. de Crendes e Mabegondo
Orzamento:
50.517,77 €
Aportación provincial:
50.517,77 €
2018
Saneamento en Bordel-Sarandós
Orzamento:
165.441,16 €
Aportación provincial:
165.441,16 €
2018
Mellora segur.vial da Picota ás Nogueiras- fase II
Orzamento:
49.501,22 €
Aportación provincial:
49.501,22 €
2018
Reparación de camiños na parroquia de Limiñon
Orzamento:
45.725,68 €
Aportación provincial:
45.725,68 €
2018
Mell.seg.vial estr.de Cerneda a Borducedo Pequeño
Orzamento:
38.950,00 €
Aportación provincial:
38.950,00 €
2018
Reparacion camiños nas prrqs.de Cabanas e Sarandos
Orzamento:
38.840,08 €
Aportación provincial:
38.840,08 €
2018
Reparación camiños parroquias de Vizoño e Meangos
Orzamento:
36.830,91 €
Aportación provincial:
36.830,91 €
2019
Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo
Orzamento:
128.719,36 €
Aportación provincial:
128.719,36 €
2019
Reparación camiños en Abegondo, Meangos, Viose ou.
Orzamento:
94.301,52 €
Aportación provincial:
94.301,52 €
2019
Urbanización tramo de calle na Ferreria,Mabegondo
Orzamento:
66.372,44 €
Aportación provincial:
66.372,44 €
2019
Reparacion camiños nas parroquias de Cos e Limiñon
Orzamento:
45.403,98 €
Aportación provincial:
45.403,98 €
2019
Reparación camiños parroquias de Cullergondo e Cos
Orzamento:
40.884,77 €
Aportación provincial:
40.884,77 €
2019
Segur. vial cmño.Vilanova, Presedo (AB-0850) e ou.
Orzamento:
40.739,48 €
Aportación provincial:
40.739,48 €
2019
Reparac.cmños. en Vilacoba, Viós, Cerneda e outr.
Orzamento:
38.840,22 €
Aportación provincial:
38.840,22 €
2019
Reparacion cmños. en Meangos, Montouto e Mabegondo
Orzamento:
37.810,41 €
Aportación provincial:
37.810,41 €
2019
Seguridade Vial cmñ. de Couto a Vilar Meangos e o.
Orzamento:
36.671,66 €
Aportación provincial:
36.671,66 €
2019
Extensións saneamento parroquia de Crendes
Orzamento:
30.326,49 €
Aportación provincial:
30.326,49 €
2020
Rede de saneamento en Ardexurxo-Abegondo
Orzamento:
118.822,54 €
Aportación provincial:
112.811,80 €
2020
Repar.cmños.nas prrqs. de Limiñon, Cos e Crendes
Orzamento:
74.347,29 €
Aportación provincial:
74.347,29 €
2020
Repar.cmños.nas prrqs. de Abegondo, Orto e Crendes
Orzamento:
59.611,46 €
Aportación provincial:
59.611,46 €
2020
Reparación de camiño Xuanzo a Figueiras
Orzamento:
56.971,95 €
Aportación provincial:
56.971,95 €
2020
Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.
Orzamento:
55.440,59 €
Aportación provincial:
55.440,59 €
2020
Repar. camiños prrqs. de Presedo, Vios e Vilacoba
Orzamento:
48.429,58 €
Aportación provincial:
48.429,58 €
2020
Reparación camiños na parroquia de Montouto
Orzamento:
46.683,42 €
Aportación provincial:
46.683,42 €
2020
Reparac. camiño de Vilar a Cancela-Igrexa, Folgoso
Orzamento:
45.659,26 €
Aportación provincial:
45.659,26 €
2020
Repar. cmños. prrqs. Abegondo,Mabegondo e Crendes
Orzamento:
44.762,18 €
Aportación provincial:
44.762,18 €
2020
Reparación camiños prrqs. de Cabanas e Sarandós
Orzamento:
39.798,59 €
Aportación provincial:
39.798,59 €
2020
Reparación camiños parroquias de Viós e Meangos
Orzamento:
38.256,28 €
Aportación provincial:
38.256,28 €
2020
Repar. cmños. nas parroquias de Cullergondo e ou.
Orzamento:
37.450,77 €
Aportación provincial:
37.450,77 €
2020
Repar. cmños. prrqs. de Figueroa, Montouto e ou.
Orzamento:
35.868,62 €
Aportación provincial:
35.868,62 €
2020
Repar. cmños. prrqs. de Cos, Cullergondo e Viós
Orzamento:
33.447,01 €
Aportación provincial:
33.447,01 €
2021
Rede saneamento en Bordelle, Sarandós, Abegondo
Orzamento:
126.162,65 €
Aportación provincial:
126.162,65 €
2021
Humanizacion calles en San Marcos - Abegondo
Orzamento:
116.936,45 €
Aportación provincial:
116.936,45 €
2021
Reparac. camiño O Rueiro a Cruz da Beira, Sarandós
Orzamento:
82.296,30 €
Aportación provincial:
82.296,30 €
2021
Reparac. cmños. nas prrq. de Mabegondo,Cerneda ou.
Orzamento:
50.516,37 €
Aportación provincial:
50.516,37 €
2021
Reparación de camiños na parroquia de Sarandos
Orzamento:
41.105,54 €
Aportación provincial:
41.105,54 €
2021
Reparación camiños parroquias de Folgoso e Vizoño
Orzamento:
31.121,49 €
Aportación provincial:
31.121,49 €
2021
Reparac. Camiñ. parroq Montouto - Folgoso e Vizoño
Orzamento:
30.270,92 €
Aportación provincial:
30.270,92 €
2022
Reparación camiños parroquias de Vilacoba e Vizoño
Orzamento:
77.181,56 €
Aportación provincial:
69.646,54 €
2022
Reparación de camiños na parroquia de Abegondo
Orzamento:
59.367,30 €
Aportación provincial:
59.367,30 €
2022
Reparación de camiño de A Axilda ao Vilar, Meangos
Orzamento:
45.120,20 €
Aportación provincial:
45.120,20 €
2022
Reparación de camiños na parroquia de Mabegondo
Orzamento:
41.083,95 €
Aportación provincial:
41.083,95 €
2022
Reparación camiños en Viós,Figueroa e Montouto
Orzamento:
34.589,85 €
Aportación provincial:
32.589,85 €
2023
Reparación Camiño de O Rueiro a Bordel (Sarandós AB-0689)
Orzamento:
65.472,14 €
Aportación provincial:
65.472,14 €
2023
Reparacion de camiños nas parroquias de Abegondo,Mabegondo,Crendes,Presedo,Sarandós e Figueroa
Orzamento:
63.533,19 €
Aportación provincial:
63.533,19 €
2023
Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e outs.
Orzamento:
30.411,53 €
Aportación provincial:
30.411,53 €