Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO A Laracha

A Laracha - Mellora camiños Lugar de Vilar Mellora camiños Lugar de Vilar
A Laracha - Pista polideportiva Pista polideportiva
A Laracha - Urbanización na prolongación Avda. Manuel Fraga Urbanización na prolongación Avda. Manuel Fraga
 • Total aprobado
  8.819.939,32 €
 • Total gasto social
  466.486,88 €
 • Total investimentos
  5.625.017,64 €
 • Total gasto corrente
  2.723.518,28 €
 • Total proveedores
  4916,52 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa
Orzamento:
130.454,94 €
Aportación provincial:
130.454,94 €
2017
Mell. cmñs. prrqs. de Cabovilaño, Erboedo e ou.
Orzamento:
119.930,40 €
Aportación provincial:
119.930,40 €
2017
MELL.CMÑS. PQ.CABOVILAÑO, CAIÓN, COIRO E OU.
Orzamento:
100.311,60 €
Aportación provincial:
100.311,60 €
2017
MELLORA CMÑS. PRRQ. GOLMAR E MONTEMAIOR
Orzamento:
80.191,88 €
Aportación provincial:
80.191,88 €
2017
Mellora cmños. prrqs. de Coiro e Montemaior
Orzamento:
57.344,72 €
Aportación provincial:
57.344,72 €
2017
Mellora camiño no Coto na parroquia de Coiro
Orzamento:
36.633,37 €
Aportación provincial:
36.633,37 €
2017
Sinaliz. prrqs. Cabovilaño, Caión, Lestón e ou.
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
30.000,00 €
2018
Mellora cmños. en Cabovilaño, Coiro, Lemaio e ou.
Orzamento:
181.231,22 €
Aportación provincial:
181.231,22 €
2018
Mell. cmñs. nas prrqs. de Soandres e Soutullo
Orzamento:
169.512,88 €
Aportación provincial:
167.910,98 €
2018
Pavim. e mellora cmños. en Erboedo, Lemaio e out.
Orzamento:
154.212,59 €
Aportación provincial:
154.212,59 €
2018
Afirm. e mell. cmños. prrqs.de Golmar e Montemaior
Orzamento:
97.050,35 €
Aportación provincial:
97.050,34 €
2018
Pav. e sinaliz. Avd. Bergantiños, Paiosaco, AC552
Orzamento:
92.212,82 €
Aportación provincial:
92.212,82 €
2018
Beirarrúas na 2ª e 3ª Trav, Eusebio Bértoa Queijo
Orzamento:
159.664,44 €
Aportación provincial:
77.490,05 €
2018
Pavimen. e sinaliz. na Avenida de Fisterra, AC552
Orzamento:
67.699,43 €
Aportación provincial:
67.699,43 €
2018
Mellora capa rodadura en prrq. Erboedo e Soandres
Orzamento:
67.255,61 €
Aportación provincial:
67.255,61 €
2018
Pavim.3ª Trav. Dr. López Astray e cmños.en Ganduma
Orzamento:
64.746,88 €
Aportación provincial:
64.746,88 €
2018
Pavimentación de Caión:1- Avda. Méndez Núñez e ou.
Orzamento:
63.187,56 €
Aportación provincial:
63.187,56 €
2018
Pavimen. Manuel Murguía e mellora camiño Xesteira
Orzamento:
61.151,00 €
Aportación provincial:
61.151,00 €
2018
Melloras de mantemento cmño. rural A Xesta Golmar
Orzamento:
52.466,56 €
Aportación provincial:
52.466,56 €
2018
Beirarrúas marxe drta. e pav.r/A Panela na Botica
Orzamento:
30.979,61 €
Aportación provincial:
30.979,61 €
2019
Urbaniz. na prolongación da Avda. Manuel Fraga
Orzamento:
244.541,96 €
Aportación provincial:
244.541,96 €
2019
Humanización rúas Médico David Mallo Gómez e ou.
Orzamento:
121.339,86 €
Aportación provincial:
121.339,86 €
2019
Mell. rod. e sinal. horizontal rúas parroq.Torás
Orzamento:
95.017,02 €
Aportación provincial:
95.017,02 €
2019
Mell.capa rodaxe e sinalización prrq. de Lestón
Orzamento:
91.915,77 €
Aportación provincial:
91.915,77 €
2019
Mell. capa rodaxe na prrq. Caión, Torás e ou.
Orzamento:
87.960,39 €
Aportación provincial:
87.960,39 €
2019
Mellora capa rodaxe camiños na parroq. Cabovilaño
Orzamento:
80.397,14 €
Aportación provincial:
80.397,14 €
2019
Afirmado e mellora camiños en Estramil (Torás)
Orzamento:
79.731,14 €
Aportación provincial:
79.731,14 €
2019
Mell. sinaliz.horiz. e vert. cms. A Xesteira e ou.
Orzamento:
78.693,45 €
Aportación provincial:
78.693,45 €
2019
Mell. capa rod. parroquia Vilaño, Vistalegra e ou.
Orzamento:
76.428,25 €
Aportación provincial:
76.428,25 €
2019
Mellora capa rodaxe camiños da parroquia de Torás
Orzamento:
72.114,21 €
Aportación provincial:
64.843,65 €
2019
Pista Polideportiva descuberta en Agra de Leborís
Orzamento:
97.965,28 €
Aportación provincial:
57.965,28 €
2019
Mell.rod.cmños parroq. Lendo,Cabovilaño e Coiro
Orzamento:
52.178,07 €
Aportación provincial:
52.178,07 €
2019
Mell. capa rodaxe e sinalización r/Barreira e ou.
Orzamento:
50.067,23 €
Aportación provincial:
50.027,61 €
2020
Actuacións nas parroquias de Cabovilaño e Soandres
Orzamento:
99.539,06 €
Aportación provincial:
99.539,06 €
2020
Actuacións prrqs.Cabovilaño, Coiro, Lendo e ou.
Orzamento:
76.711,81 €
Aportación provincial:
76.711,81 €
2020
Saneamento e pavimentacións no núcleo de Xermaña
Orzamento:
58.610,38 €
Aportación provincial:
58.610,38 €
2021
Acondicion. de camiños na parroquia de Soandres
Orzamento:
169.691,82 €
Aportación provincial:
162.823,45 €
2021
Acondicion. de camiño na parroquia de Vilaño
Orzamento:
143.603,73 €
Aportación provincial:
143.603,73 €
2021
Actuacións prrqs. de Erboedo, Lestón e Montemaior
Orzamento:
131.328,92 €
Aportación provincial:
131.328,92 €
2021
Acondicion. camiños parroquias de Lemaio e Torás
Orzamento:
124.101,39 €
Aportación provincial:
124.101,39 €
2021
Acondicion. de camiños na parroquia de Montemaior
Orzamento:
94.698,63 €
Aportación provincial:
94.698,63 €
2021
Acondicion. camiños parroquias de Erboedo e Golmar
Orzamento:
108.046,20 €
Aportación provincial:
94.499,50 €
2021
Acondic. cmños. Cabovilaño, Caión, Coiro e ou.
Orzamento:
72.012,98 €
Aportación provincial:
72.012,98 €
2022
Mell. cmñs. en Novás, A Ferrulleira, S. Paio e ou.
Orzamento:
154.558,38 €
Aportación provincial:
154.558,38 €
2022
Mell. cmñs.no Penedo ata Adrán, Vilar do Boi e ou.
Orzamento:
100.774,57 €
Aportación provincial:
100.774,57 €
2022
Mell. cmños.na Portela, Avda Caión ao Campo e ou.
Orzamento:
94.982,47 €
Aportación provincial:
94.982,47 €
2022
Mellora camiños en A Fontaíña e Proame
Orzamento:
86.067,95 €
Aportación provincial:
86.067,95 €
2022
Mellora camiños no Canle,Samirans e Cruceiro Novo
Orzamento:
69.367,86 €
Aportación provincial:
69.367,86 €
2022
Mellora dos camiños O Raño e A Baiuca ata A Pena
Orzamento:
55.254,03 €
Aportación provincial:
55.254,03 €
2022
Mellora camiños no Vilar, Bidueiros e Abeleiras
Orzamento:
38.520,45 €
Aportación provincial:
38.520,45 €
2022
Mellora camiños en Paredes, Borreiros e Curros
Orzamento:
35.469,56 €
Aportación provincial:
35.469,56 €
2022
Mellora. cmñs. A Barreira, A Braña e o Cancelo
Orzamento:
34.331,11 €
Aportación provincial:
34.331,11 €
2022
Mellora cmñs. Igrexario de Golmar e Os Means
Orzamento:
33.465,13 €
Aportación provincial:
33.465,13 €
2022
Mell.cmñs. Riotorto ata DP-0513, dos Currais e ou.
Orzamento:
32.938,02 €
Aportación provincial:
32.938,02 €
2022
Pavim. cmñ.da Rabadeira ata a Igrexa de S. Martiño
Orzamento:
31.005,37 €
Aportación provincial:
31.005,37 €
2022
Mellora de camiños O Coto e As Meneiroas
Orzamento:
30.986,45 €
Aportación provincial:
30.986,45 €
2023
Acondicionamento da estrada de Baiuca a Santa Margarita (Montemaior)
Orzamento:
393.135,80 €
Aportación provincial:
393.135,80 €
2023
Substitución do céspede artificial do Campo de Fútbol da Laracha
Orzamento:
214.999,08 €
Aportación provincial:
214.999,08 €
2023
Pavimentación do camiño de Fontenla a Loureiro (SX57). Parroquia de Erboedo
Orzamento:
65.012,47 €
Aportación provincial:
65.012,47 €
2023
Acondicionamento da estrada municipal dende a DP-1909 ata Outeiro
Orzamento:
63.188,57 €
Aportación provincial:
63.188,57 €
2023
Mellora da pavimentación camiños parroquia de Lemaio: camiño da Fraga ao Pereiro e camiño no Pereiro
Orzamento:
57.886,35 €
Aportación provincial:
57.886,35 €
2023
Mellora da pavimentación do camiño da Fontenla a Escurido (Parroquia de Lendo)
Orzamento:
38.934,87 €
Aportación provincial:
38.934,87 €
2023
Acondicionamento na estrada municipal dende Golmar ata San Pantaión (Parroquia de Golmar)
Orzamento:
105.707,23 €
Aportación provincial:
22.708,15 €