Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO A Coruña

A Coruña - Conservación Rúas na Zapateira Conservación Rúas na Zapateira
A Coruña - Mellora aparcadoiro Praza Isaac Díaz Pardo Mellora aparcadoiro Praza Isaac Díaz Pardo
A Coruña - Reurbanización Rúa San Fernando Reurbanización Rúa San Fernando
 • Total aprobado
  3.152.072,29 €
 • Total gasto social
  154.037,15 €
 • Total investimentos
  2.365.899,96 €
 • Total gasto corrente
  231.054,09 €
 • Total proveedores
  401.081,09 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Correc.deficiencias ilum. pública. Distritos 1 a 5
Orzamento:
230.155,21 €
Aportación provincial:
138.570,57 €
2018
Saneamento separativo na rúa Burdeos
Orzamento:
177.608,36 €
Aportación provincial:
177.608,36 €
2018
Saneamento separativo na rúa Atenas
Orzamento:
179.170,88 €
Aportación provincial:
154.381,64 €
2018
Saneamento separativo na rúa Dublín
Orzamento:
110.803,44 €
Aportación provincial:
110.803,44 €
2018
Modernización enerxética barrio de Castrillón
Orzamento:
216.735,66 €
Aportación provincial:
34.558,37 €
2019
Mejora do aparcadoiro na Praza Isaac Díaz Pardo
Orzamento:
241.963,39 €
Aportación provincial:
241.963,39 €
2019
Saneamento separativo en la calle Venecia
Orzamento:
256.440,66 €
Aportación provincial:
181.708,38 €
2019
Reurbanización rúa San Fernando
Orzamento:
111.598,94 €
Aportación provincial:
60.740,97 €
2019
Bancos madeira víais públicos Avda. Fisterra e ou.
Orzamento:
42.349,79 €
Aportación provincial:
25.456,49 €
2020
Saneamento separativo na rúa Helsinki
Orzamento:
144.300,75 €
Aportación provincial:
103.146,25 €
2021
Saneamento separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma
Orzamento:
289.336,47 €
Aportación provincial:
170.453,26 €
2021
Saneamento da rúa Marsella ata o vial F-Zapateira
Orzamento:
372.029,64 €
Aportación provincial:
157.498,81 €
2021
Saneamento separativo na Rúa Amberes
Orzamento:
86.836,88 €
Aportación provincial:
86.836,88 €
2021
Subm. e colocación tapas saneam. Avda. Finisterre
Orzamento:
48.399,99 €
Aportación provincial:
18.889,18 €
2022
San. barrio das Flores e pluv. Av. S.de Madariaga
Orzamento:
239.985,18 €
Aportación provincial:
175.873,38 €
2022
Saneamento separativo na rúa Torino
Orzamento:
110.530,95 €
Aportación provincial:
110.530,95 €
2022
Execución de glorieta en As Rañas.
Orzamento:
342.299,93 €
Aportación provincial:
83.749,23 €
2023
Mellora da rede de pluviais na urbanización Breogán: rúa Félix Rodríguez de la Fuente.
Orzamento:
343.685,16 €
Aportación provincial:
175.626,48 €
2023
Restauración e rehabilitación da Fonte de Eirís de Abaixo e acondicionamento do seu entorno
Orzamento:
106.967,61 €
Aportación provincial:
100.357,99 €
2023
Mellora accesibilidade pasarela Rúa Fonte Grande e mitigación risco inundación na canle Río Mesoiro
Orzamento:
128.804,21 €
Aportación provincial:
57.145,94 €