Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO A Capela

A Capela - Ampliación rede abastecemento auga Os Calzados Ampliación rede abastecemento auga Os Calzados
A Capela - Beirarrúa, saneamento e iluminación nas Neves Beirarrúa, saneamento e iluminación nas Neves
A Capela - Casa do Concello Casa do Concello
A Capela - Coworking e instalacións Coworking e instalacións
A Capela - Coworking Coworking
A Capela - Mellora pistas municipais Mellora pistas municipais
 • Total aprobado
  2.678.536,98 €
 • Total gasto social
  163.271,91 €
 • Total investimentos
  1.654.946,58 €
 • Total gasto corrente
  853.187,91 €
 • Total proveedores
  7130,58 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Paviment. vía munic. Os Calzados-San Boulo
Orzamento:
102.415,92 €
Aportación provincial:
102.415,92 €
2017
Acondicionamento do Campo da Feira
Orzamento:
76.425,87 €
Aportación provincial:
76.425,87 €
2017
Paviment.e iluminac. en beirarrúas das Neves
Orzamento:
56.000,00 €
Aportación provincial:
51.932,74 €
2017
Mellora ilumin. Enxertados, Os Calzados e ou.
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
30.000,00 €
2018
Rehabilitac. dependencias Casa Concello da Capela
Orzamento:
133.658,09 €
Aportación provincial:
133.658,09 €
2018
Ampli. rede saneamento de augas residuais na Buíña
Orzamento:
75.120,55 €
Aportación provincial:
75.120,55 €
2019
Beirarrúas e ilum. púb. nas Neves: PK 9+610-9+850
Orzamento:
86.904,06 €
Aportación provincial:
86.904,06 €
2019
Beirarrúas e ilumin. nas Neves: PK 9+850 a 10+110
Orzamento:
70.447,10 €
Aportación provincial:
70.447,10 €
2019
Pavimen. estrada da Capela da Nosa Sra. das Neves
Orzamento:
70.270,86 €
Aportación provincial:
70.270,86 €
2019
Acondic.edif. viveiro empresas e ou. A Capela
Orzamento:
72.000,00 €
Aportación provincial:
58.560,03 €
2020
Mellora de camiños Ponte de Porcar-Os Calzados
Orzamento:
59.600,00 €
Aportación provincial:
59.600,00 €
2020
Mellora de beirarrúas en Vilar de Mouros AC-121
Orzamento:
32.000,00 €
Aportación provincial:
26.966,48 €
2021
Mellora de drenaxe transversal en Arnoso
Orzamento:
70.902,20 €
Aportación provincial:
59.900,00 €
2021
Mellora de drenaxe transversal en Cenzoi
Orzamento:
53.408,53 €
Aportación provincial:
45.400,00 €
2022
Mell. pavim. viais e zonas de aparcamento no Pazo
Orzamento:
237.583,50 €
Aportación provincial:
213.739,07 €
2022
Ampli. rede abast. auga Os Calzados-A Porta e ou.
Orzamento:
127.110,46 €
Aportación provincial:
127.110,46 €
2022
Beirarr.,saneam. e ilum.nas Neves, marxe esquerda
Orzamento:
88.371,68 €
Aportación provincial:
88.371,68 €
2023
Mellora de camiños municipais: Catro Camiños-A Buíña
Orzamento:
120.582,40 €
Aportación provincial:
120.582,40 €
2023
Ampliación da rede municipal de abastecemento de auga: Os Picos-O Coto, Martín e O Pouso
Orzamento:
110.636,10 €
Aportación provincial:
91.434,79 €
2023
Ampliación da rede municipal de abastecemento de auga: A Porta-A Xesteira, Os Calzados e Porcar
Orzamento:
79.988,84 €
Aportación provincial:
66.106,48 €