Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO A Baña

A Baña - Pavimentacion en Menlle de Arriba-Paradas Pavimentacion en Menlle de Arriba-Paradas
A Baña - Pavimentación en Barro-Cantalarrana Pavimentación en Barro-Cantalarrana
A Baña - Pavimentación en Marcelle-Barro Pavimentación en Marcelle-Barro
 • Total aprobado
  5.307.458,37 €
 • Total gasto social
  313.384,93 €
 • Total investimentos
  3.543.531,85 €
 • Total gasto corrente
  1.450.541,59 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Humanización rúa Castiñeira
Orzamento:
131.904,00 €
Aportación provincial:
131.904,00 €
2017
Humanización núcleo Señor
Orzamento:
108.738,85 €
Aportación provincial:
106.202,09 €
2017
Pav. V. P. Vilar Torre-Vilar de Suso
Orzamento:
70.655,75 €
Aportación provincial:
70.655,75 €
2017
Pav. V. P. na Rúa do Cabildo (Marcelle)
Orzamento:
61.018,23 €
Aportación provincial:
61.018,23 €
2017
Prolong. colect. e conexión á EDAR Barcala
Orzamento:
46.624,84 €
Aportación provincial:
46.624,84 €
2017
Pav. V. P. Barro - AC444 (A Baña)
Orzamento:
41.795,32 €
Aportación provincial:
41.795,32 €
2017
Pav. V. P. en Outeiro de Marcelle
Orzamento:
35.074,89 €
Aportación provincial:
35.074,89 €
2017
Pav. Cabanas-Límite concello Val do Dubra
Orzamento:
33.787,68 €
Aportación provincial:
33.787,68 €
2017
Adecentamen. entorno da Fonte dos Lagos (Barro)
Orzamento:
30.283,42 €
Aportación provincial:
30.283,42 €
2018
Pav. límite concello Val do Dubra - Vilacoba e ou.
Orzamento:
171.191,63 €
Aportación provincial:
171.191,63 €
2018
Pav.V.P.Ermida- Límite Santa Comba a cruce Edreira
Orzamento:
135.525,07 €
Aportación provincial:
135.525,07 €
2018
Pav. V. P. en Nantón e San Mamede
Orzamento:
73.933,75 €
Aportación provincial:
73.933,75 €
2018
Reforma de piscina en San Vicente, A Baña
Orzamento:
73.546,68 €
Aportación provincial:
73.546,68 €
2018
Pav. V. P. Agromaior-Ferraces e Vilacoba-Folgueira
Orzamento:
60.510,33 €
Aportación provincial:
60.510,33 €
2018
Pav. V. P. en San Cibrán e no Espiño (A Baña)
Orzamento:
59.696,78 €
Aportación provincial:
59.696,78 €
2018
Pav. V. P. en Prousor (A Baña)
Orzamento:
46.379,49 €
Aportación provincial:
46.379,49 €
2018
Colectores de R.S.U. e de vidro (A Baña)
Orzamento:
22.756,68 €
Aportación provincial:
22.756,68 €
2018
Inst. sinais viarias en San Vicente, Marcelle e o.
Orzamento:
18.181,80 €
Aportación provincial:
10.477,03 €
2019
Pav. viais. e saneamento en Corneira (A Baña)
Orzamento:
180.517,81 €
Aportación provincial:
180.517,81 €
2019
Pav. viais San Vicenzo - Paredes (A Baña)
Orzamento:
106.551,10 €
Aportación provincial:
100.302,55 €
2019
Pav. viais Duomes de Arriba - Seilán (A Baña)
Orzamento:
91.883,58 €
Aportación provincial:
91.883,57 €
2019
Pav. viais Emes - Seoane en Barcala (A Baña)
Orzamento:
85.357,16 €
Aportación provincial:
85.357,16 €
2019
Pav. viais en Faxín-Francos (A Baña)
Orzamento:
80.428,34 €
Aportación provincial:
80.428,34 €
2019
Pav. viais Cruceiro - Rial (A Baña)
Orzamento:
80.325,37 €
Aportación provincial:
80.325,37 €
2019
Pav. viais en Cabanas (centro) na Baña
Orzamento:
40.410,45 €
Aportación provincial:
40.410,45 €
2019
Pav. viais Trece - A Costa (A Baña)
Orzamento:
33.298,27 €
Aportación provincial:
33.298,27 €
2020
Pav. V. P. Barro-Cantalarrana (A Baña)
Orzamento:
146.692,61 €
Aportación provincial:
146.692,61 €
2020
Ampli. abastecemento auga potable Barcala (A Baña)
Orzamento:
91.625,47 €
Aportación provincial:
91.625,47 €
2020
Saneamento Seilan e San Mamede (A Baña)
Orzamento:
75.574,72 €
Aportación provincial:
75.574,72 €
2020
Pav. V. P. en Trece (A Baña)
Orzamento:
52.051,63 €
Aportación provincial:
52.051,63 €
2020
Pav. V. P. Nantón (A Baña)
Orzamento:
49.728,68 €
Aportación provincial:
49.728,68 €
2020
Pav. V P. Gosende-Estrada A Carballeira
Orzamento:
36.780,81 €
Aportación provincial:
36.780,81 €
2020
Pav. V. P. Failde-Suevos-Faxín
Orzamento:
36.244,38 €
Aportación provincial:
36.244,38 €
2020
Pav. V. P. Señor e Buchaín (A Baña)
Orzamento:
31.895,19 €
Aportación provincial:
31.895,19 €
2021
Pav. V.P. AC 444-Marcelle-Barro
Orzamento:
180.227,85 €
Aportación provincial:
180.227,85 €
2021
Pav. V.P. Menlle de Arriba-Paradas
Orzamento:
106.573,52 €
Aportación provincial:
106.573,52 €
2021
Pav. V.P. a Tarroeira e Trasbarcala-Lmte. Negreira
Orzamento:
69.515,35 €
Aportación provincial:
69.515,35 €
2021
Pav. V.P. Cores-Lameiro
Orzamento:
67.160,28 €
Aportación provincial:
67.160,28 €
2021
Pavimentación. V.P. en Lañas e Fiopáns
Orzamento:
56.270,25 €
Aportación provincial:
56.270,25 €
2021
Abastecemento de auga Emes-Barcala
Orzamento:
48.084,27 €
Aportación provincial:
48.084,27 €
2021
Saneamento e pavimentación en Vilar (Marcelle)
Orzamento:
30.381,14 €
Aportación provincial:
30.381,14 €
2022
Saneamento Liñares - San Salvador
Orzamento:
177.843,57 €
Aportación provincial:
177.843,57 €
2022
Pav. V. P. O Cruceiro-Canle-Paraxó
Orzamento:
66.222,01 €
Aportación provincial:
66.222,00 €
2023
Mellora capa de rodaxe igrexa Troitosende ao límite de Ames
Orzamento:
85.002,92 €
Aportación provincial:
85.002,92 €
2023
Mellora do entorno da Igrexa de Fiopans
Orzamento:
74.297,16 €
Aportación provincial:
74.297,16 €
2023
Acceso en Arriba e outros
Orzamento:
48.399,84 €
Aportación provincial:
48.399,84 €
2023
Saneamento Xaxoso-Castiñeira
Orzamento:
46.328,70 €
Aportación provincial:
46.328,70 €
2023
Mellora do viario de Paradas a Valiña
Orzamento:
32.514,19 €
Aportación provincial:
32.514,19 €
2023
Pavimentación de vía pública na Edreira
Orzamento:
30.230,14 €
Aportación provincial:
30.230,14 €